Har du sett Gud?

Många undrar om man kan se Gud? Bibeln ger ett tydligt svar på den här frågan. I dagens bibeltext står det så här om den här saken: ”Ingen människa har någonsin sett Gud; den enfödde guden, som befinner sig på platsen vid Faderns bröst, denne har utförligt beskrivit honom.” Johannes 1:18 Nya världens översättning

Du kan se Gud med hjälp av trons ögon.

En del säger att de sett Gud. Men vad säger Bibeln? Så vad säger den här bibelversen om frågan, om vi kan se Gud? Som du läser i Johannes 1 och vers 18 så kan vi inte se Gud vår Skapare med våra fysiska ögon. Men vi kan se Gud med trons ögon, hur då? I samma vers läser vi att Jesus Kristus utförligt har beskrivit honom. Detta är verkligen uppmuntrande att veta.

Du kan se Gud med hjälp av Jesus Kristus

När vi läser om Jesus liv här på jorden, hur han behandlade fattiga och svaga människor så får vi upplysningar om Guds egenskaper. Både i tal och uppförande visade Jesus tydligt vilka fina egenskaper Gud har. Du kan vara säker på att precis som att Jesus brydde sig mycket om människor när han vandrade på jorden, på samma sätt bryr sig Gud kärleksfull om dig personligen.

Läs mer om hur mycket Gud bryr sig om dig genom att klicka på länken här: Läs mer om hur mycket Gud bryr sig om dig här

Mer nyttig information:

Gud har tålamod med dig

Dagens bibeltext visar att Gud har stort tålamod med oss. Läs de uppmuntrande orden här i 2 Petrus 3:9; ”Jehova är inte långsam med avseende på sitt löfte, så som några betraktar det som långsamhet, utan han är tålmodig mot er, eftersom han inte vill att någon skall drabbas av förintelse utan att alla skall nå fram till sinnesändring.” 2 Petrus 3:9 Nya världens översättning.

Gud har tålamod med oss människor

Uppskattar du Guds tålamod med oss människor? Vi lever i en stressad värld och möter ofta otåliga människor. Vi känner oss ledsna när människor behandlar oss bryskt och hänsynslöst. Men Gud är långt ifrån sådan mot dig. Som du läser i 9:e versen här i 2:a Petrus brev så vill han så klart inte att vi drabbas av förintelse, eller att det går dåligt för oss i livet. Han vill ditt allra bästa och att du får leva ett lyckligt liv. Så hur kan vi visa tacksamhet för Guds tålamod med oss?

Ett fint sätt att visa tacksamhet för Guds tålamod är att du lär känna honom genom att läsa om honom i Bibeln. Lär dig mer om Guds tålamod och hans andra fina egenskaper genom att klicka på länken här: Gratis Bibelkurs på en plats och tid som du själv bestämmer

Mer nyttig information:

Kategorier Gud

Dagens bibeltext Psalm 86:5 Gud är redo att förlåta

Alla gör vi misstag och behöver förlåtelse. Det är trösterikt att i dagens bibeltext få läsa att Gud är redo att förlåta: ”Ty du, Jehova, är god och redo att förlåta, och din kärleksfulla omtanke är stor mot alla som ropar till dig.” Psalmerna 86:5

Gud är redo att förlåta dig.

Har du någon gång gjort ett misstag. Det har vi alla gjort. Vi kan vara tacksamma för Gud villig att förlåta oss när vi ödmjukt ber honom om förlåtelse med ett uppriktigt och ödmjukt hjärta. Vi kan känna tillförsikt när vi ber om förlåtelse eftersom han redan är beredd att förlåta oss innan vi ber till honom. Det stod som vi läste att: ”Jehova, är redo att förlåta”. Som vi förstår måste vi också ändra våra misstag och förbättra våra handlingar och inställningar för att få förlåtelsen.

Mer uppmuntrande information:

Dagens bibeltext Jakob 4:8 Närma dig Gud

Är det möjligt att närma sig Gud? Läs det positiva svaret här i dagens bibeltext: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni obeslutsamma.” Jakob 4:8

Närma dig Gud genom att läsa i Bibeln varje dag.

Som du ser här i Jakob 4:8 så är det fullt möjligt att komma i ett nära förhållande till Gud. En del menar att Gud är så mäktig och stor så han är så upptagen att han har inte tid med oss små människor. Men lade du märke till i versen att det är faktiskt Gud själv som inbjuder oss till att komma närmare honom. Så när vi försöker att komma närmare Gud genom att studera hans ord Bibeln så kommer han också att närma sig oss.

Några olika sätt att närma sig Gud:

Dagens bibeltext Uppenbarelseboken 4:11 Gud har skapat allt

Vem har rätten att ha makten över oss människor? Har vissa människor rätt att ha makt över andra människor? Se det positiva svaret i dagens bibeltext: ”Du, Jehova, ja vår Gud, är värdig att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat allt, och på grund av din vilja var det till och blev skapat.” Uppenbarelseboken 4:11

När Guds rike styr här på jorden kommer det att äntligen bli lugna och fredliga förhållanden.

Genom historien har vi tydligt sett att det leder till orättvisor när människor styr över människor. Så därför är dagens bibelvers verkligen uppmuntrande. Det är bara Gud som har rätten att ha makt över jorden och människan. Eftersom han är kärleksfull så är det inget vi behöver vara rädda för. Så när Guds rike tar över makten här på jorden kan vi förvänta fridsamma och fina förhållanden på jorden.

Lär dig mer: