Dagens bibeltext Psalm 23:1 för 30 juni 2016

I dagens bibeltext får vi närmare bekantskap med Guds fantastiska egenskaper: ”Jehova är min herde. Ingenting skall fattas mig.” Psalm 23:1 (Nya världens översättning)

I Guds ögon är vi lika får som behöver beskydd, vägledning och omvårdnad. Gud har många benämningar och titlar men en av de mest ömsinta beskrivningarna av Gud är att han är en ”herde”. Gud leder oss bland annat genom sitt fina föredöme och fina egenskaper som kärlek, omtanke och medlidande. Vi kan följa efter genom att försöka visa dessa fina egenskaper. Han leder oss också genom att hjälpa oss i svåra situationer i vårt liv.

Läs mer om Guds fina egenskaper genom att klicka här

Fler arkiverade dagens bibeltexter finner du här

Dagens bibeltext Jakob 5:11 för 29 juni 2016

Vi finner mycket uppmuntrande ord i dagens bibeltext Jakob 5 och vers 11: ”Jehova är mycket ömsint och medlidsam” Jakob 5:11 (Nya världens översättning)

Vilka fina egenskaper Gud har. Vad kan vi lära av detta? En sak vi förstår är att eftersom Gud har dessa varma kärleksfulla egenskaper kan han inte ligga bakom det lidande och kaos vi ser runt om i världen nu. Om vi själva upplever smärtsamma upplevelser som att en nära vän dött eller vi lider av en svår sjukdom, så vet vi att eftersom Gud är mycket ömsint och medlidsam så ligger han inte bakom våra svårigheter.

Studera om Guds fina egenskaper och börja ett gratis bibelstudium: Klicka här!

Arkiv för dagens bibeltexter finns här

Dagens bibeltext Psalm 1:1-3 för 27 juni 2016

I dagens bibeltext kan vi läsa om Guds omsorg om oss: ”Lycklig är den man som inte vandrar efter de ondskefullas råd och inte står på syndares väg och inte sitter på de hånfullas säte,  utan har sin lust i Jehovas lag, och i hans lag läser han med låg röst dag och natt.  Och han skall bli som ett träd, planterat vid vattenströmmar, vilket ger sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt vad han gör har framgång.” Psalm 1:1-3 (Nya världens översättning)

De här verserna visar verkligen hur mycket Gud intresserar sig för oss. Som du ser så vill Gud att vi ska vara lyckliga och ha framgång i livet. Samtidigt ser du också i verserna vad vi behöver göra för att få uppleva denna lycka och framgång, vi behöver regelbundet studera bibeln och tillämpa den kunskap vi får i vårt bibelstudium.

Klicka här för att börja en gratis bibelkurs som kan hjälpa dig att uppleva lycka och framgång i ditt liv

Arkiverade bibelkommentarer hittar du här

Dagens bibeltext Apostlagärningarna 17:27 för 25 juni 2016

I dagens bibeltext hittar vi de här värmande orden: ”för att de skall söka Gud, om de skulle kunna treva sig fram till honom och verkligen finna honom, fastän han egentligen inte är långt borta från någon enda av oss.” Apostlagärningarna 17:27

Vad kan vi hitta för uppmuntran i den här bibelversen? Många har väldigt svårt att tro att Gud är intresserad av dem. En orsak till detta kan vara att Gud är en så hög livsform att man tror att han är för hög för att intressera sig för en liten människa. En annan orsak till att man tror att Gud inte är intresserad av oss är att vi är så ofullkomliga och gör så många fel dagligen att vi är inte värdiga att vara nära honom. Men se så uppmuntrande Apostlagärningarna 17:27 är. Versen säger klart och tydligt till var och en av oss att Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Klicka här och delta i en kostnadsfri bibelkurs på en plats och tid du själv väljer

Fler arkiverade bibeltexter hittar du här

Dagens bibeltext johannes 14:9 för 23 juni 2016

Jesus Kristus säger något mycket intressant i dagens bibeltext: ”Jesus sade till honom: ”Så lång tid har jag varit hos er, och ändå har du, Filippus, inte lärt känna mig? Den som har sett mig, han har också sett Fadern” Johannes 14:9

Vad menade Jesus med detta och hur kan de hjälpa oss att närma oss Gud? När Jesus vandrade här på jorden så efterliknade han Guds handlingssätt så mycket att han kunde säga att de som såg honom också hade sett Gud. Så när vi läser om Jesus liv och handlingssätt så hjälper det oss att lära känna Gud Jehovas fina egenskaper. De i sin tur leder till att vi kan lättare efterlikna Gud och komma närmare honom.

Klicka här för att börja en kostnadsfri bibelkurs och för att lära känna Guds fina egenskaper ännu mer

Arkiv för dagens bibeltexter finns här