Bibelord | Blir Gud lätt arg på oss?

Man kan fråga sig om Gud blir lätt arg på oss? Vi får ett lugnande svar i dagens bibeltext från Nahum 1:3. Vi läser: ”Jehova är sen till vrede och väldig i kraft”.
Har Gud lätt för att bli arg?
Blir Gud lätt arg?
Dagens bibelord är mycket lugnande. Som vi förstår när vi ser på Guds skapelse i universum, är vår Skapare enormt mäktig och besitter oändlig styrka. Men samtidigt är an sen till vrede. Gud är mycket tålmodig mot oss ofullkomliga människor. Gud missbrukar aldrig sin kraft eller makt i själviska syften. När vi läser historian igenom i Bibeln så ser vi gång på gång hur tålmodig Gud var mot sitt folk. Jehova Gud använde aldrig sin styrka och vrede så fort det dök upp det minsta lilla tillfälle. Så Gud blir inte lätt arg på oss och det är vi tacksamma för.
Vilken lärdom kan vi då hämta från Nahum 1:3? En sak är att eftersom Gud är både den mäktigaste i universum och samtidigt den mest tålmodige så kan vi känna oss mycket trygga så länge vi är på hans sida. En annan lärdom är att vi försöker efterlikna vår himmelske Far och gör allt vi kan för att vara tålmodiga mot vår nästa.
Mer information: