Dagens bibeltext Jakob 4:8 Närma dig Gud

Är det möjligt att närma sig Gud? Läs det positiva svaret här i dagens bibeltext: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni obeslutsamma.” Jakob 4:8

Närma dig Gud genom att läsa i Bibeln varje dag.

Som du ser här i Jakob 4:8 så är det fullt möjligt att komma i ett nära förhållande till Gud. En del menar att Gud är så mäktig och stor så han är så upptagen att han har inte tid med oss små människor. Men lade du märke till i versen att det är faktiskt Gud själv som inbjuder oss till att komma närmare honom. Så när vi försöker att komma närmare Gud genom att studera hans ord Bibeln så kommer han också att närma sig oss.

Några olika sätt att närma sig Gud:

Dagens bibeltext 1 Timoteus 1:17 Gud är osynlig

Gud är osynlig. Hur kan vi då lära känna honom? Dagens bibeltext lyder: ”Men evighetens Kung,den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom tillhör ära och härlighet i evigheters evighet.” 1 Timoteus 1:17

När du studerar naturen kan du tydligt se Guds fina egenskaper.

Som vi läser här i vers 17 i 1 Timoteus kapitel 1 så är evighetens kung, vår Gud osynlig för det mänskliga ögat. Så frågan är hur kan vi då lära känna honom? Vi får ett fint svar på den frågan i Romarna 1:20: ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda”. När vi undersöker naturen och de fantastiska skapelserna där så ser vi tydligt Guds fina egenskaper som exempelvis kärlek, vishet och makt.

Du kanske också är intresserad av:

Dagens bibeltext för 1 maj 2017 är från Malaki 3:6

Vi människor och våra uppfattningar förändras ständigt. Men hur är det med Gud? Förändras han ständigt? Se det tydliga svaret i dagens bibeltext: ”Ty jag är Jehova, jag har inte förändrats.” Malaki 3:6

Gud vår skapare förändras aldrig så du kan alltid lita på honom.

Politiska- och religiösa ledare ger ständigt nya löften om en bättre framtid. Men som vi har sett gång på gång så förändras situationen och det blev inte som man lovat. Tänk vilken kontrast det är när det gäller Gud. Som vi läste i Malaki 3:6 så förändras han aldrig. Vi kan känna oss helt trygga med Guds löften om en bättre framtid genom hans himmelska regering.

Mer uppmuntrande läsning hittar du här:

Dagens bibeltext för 24 april är Jesaja 33:2

Dagens bibeltext ger styrka när vi är i svåra situationer. Den här hämtad från Jesaja 33:2: ”Jehova, visa oss ynnest. Till dig har vi satt vårt hopp. Bli vår arm varje morgon, ja, vår räddning i nödens tid.” Jesaja 33:2

Gud kan vara som en stark arm när vi har det svårt.

Alla kommer vi ibland i svåra situationer och då kan vi hämta tröst från dagens bibeltext. När vi sätter vårt hopp och förtröstan till Gud så kommer han att vara som en stark arm för oss. Litar vi på Gud så kommer han att vara en räddning i nödens tid.

Mer information hittar du här:

Dagens bibeltext för 12 april 2017 är Ordspråksboken 2:1-5

Hur kan vi finna kunskap om Gud? Det får vi svar på i dagens bibeltext från Ordspråksboken 2:1–5:
”Min son, om du tar emot mina ord och förvarar mina bud som en skatt hos dig, så att du med ditt öra ger akt på visheten och böjer ditt hjärta till urskillningen, ja, om du ropar på förståndet och låter din röst kalla på urskillningen, om du fortsätter att söka efter detta som efter silver och du fortsätter att leta efter detta som efter dolda skatter, då skall du förstå fruktan för Jehova och finna kunskap om Gud.” Ordspråksboken 2:1–5

Bibelstudium med hjälp av Bibeln och anteckningsblock
Regelbundet bibelstudium ger många välsignelser.

Vi kan alla få kunskap om Gud, men hur ska vi söka efter den? Märkte du i verserna här i Ordspråksboken att vi måste söka efter kunskapen som en skattletare söker efter en mycket värdefull skatt. Så ett regelbundet bibelstudium kan verkligen ge många välsignelser.

Du kanske vill läsa mer: