Idag den 6 april är dagens bibeltext från 2 Timoteus 3:16

I dagens bibeltext 2 Timoteus 3:16 får vi en tydlig försäkran om Guds ord Bibeln: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet.” 2 Timoteus 3:16

Bibeln som är inspirerad av Gud
Hela Bibeln är inspirerad av Gud

Som du ser så är det något mycket speciellt med Bibeln. Hela Bibeln är inspirerad av Gud. Vad innebär det? Det betyder att all information du får i Bibeln är från Gud och du kan lita på den. Visst är det fint att vi kan hämta pålitlig information om Gud och livet, mitt i en orolig värld.

Läs mer här:

Dagens bibeltext 2017-04-04 är Jesaja 35:5, 6

Dagen bibeltext innehåller fantastiska löften om evig ungdom: ”Då skall de blindas ögon öppnas, och de dövas öron skall höra. Då skall den halte klättra som en hjort, och den stummes tunga skall ropa högt av glädje. Ty i vildmarken har vatten brutit fram och regnfloder på ökenslätten.” Jesaja 35:5, 6

Tänk vilken fin framtid som väntar här på jorden när alla sjukdomar och handikapp är borta för alltid. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud vill genomföra dessa fantastiska förändringar och att han har låtit dessa löften bli nerskrivna i sitt heliga ord Bibeln.

Mer information hittar du här:

Varför är det så stor brist på äkta kärlek till Gud och människor?

I dagens bibeltext kan vi läsa: ”Kärleken upphör aldrig.” 1 Korinthierna 13:8
Som du ser här i Bibeln så står det att kärleken aldrig ska upphöra. Men varför är det då samtidigt så stor brist på äkta kärlek både till Gud och människor?
Hitta äkta kärlek till Gud och människor
Varför är det sån brist på äkta kärlek?

Som du säkert redan har märkt så finner ordet ”kärlek” överallt i media. Det skrivs om ”kärlek” i sånger, böcker, bloggar och visas i TV och på filmer. Ofta är det den romantiska passionerade kärleken som betonas i de här sammanhangen. Ett av våra mest grundläggande behov är äkta kärlek, båda att ge och att få. Trots detta så är det stor brist på äkta kärlek både till Gud och till människor.

En av orsakerna tas upp i Bibeln, i 2 Timoteus 3:1-5 där det bland annat sägs: ”Men det skall du veta, att i de sista dagarna skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med vara här. Ty människorna skall älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga, hädare, olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, utan naturlig tillgivenhet, ovilliga till någon som helst överenskommelse, baktalare, utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod, sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud, och de har en yttre form av gudhängivenhet men visar sig falska när det gäller dess kraft”. Så enligt Bibeln så är orsaken till att det råder stor brist på äkta kärlek är att vi lever i de sista dagarna när människor skulle älska sig själva och vara utan naturlig tillgivenhet.
Samtidigt är vi mycket tacksamma att Guds kärlek till oss aldrig upphör så länge vi fortsätter att älska honom tillbaka och älska vår nästa.
Mer läsning här:

Dagens bibeltext är Jeremia 10:6 idag 2016-08-30

Guds namn är förknippat med kraft. Hur kan vi ha glädje av det? Jeremia 10:6 ger oss ett intressant svar. Vi läser så här: ”Ingen finns som i något avseende är som du, Jehova. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.” Jeremia 10:6

Lade du märke till att det står här i Bibeln ”Ingen finns som i något avseende är som du”. Detta visar tydligt att Gud är unik när det gäller styrka och kraft ingen kan jämföra sig med honom. Det är tryggt för oss att veta som vill vara nära vänner med Gud. Du ser också i fortsättningen på versen att Guds namn Jehova är nära förknippat med hans ojämförliga kraft. Vilken nytta kan vi ha av det? Se här vad som sägs i Romarna 10:13 ”var och en som anropar Jehovas namn skall bli räddad”. Så om vi använder Guds egennamn Jehova i vår tillbedjan har vi hoppet att få bli räddade.
Mer att läsa:

Dagens bibeltext Efesierna 5:1 för 2016-08-25

Vem ska vi efterlikna? Efesierna 5:1 uppmuntrar oss att efterlikna den största personen i hela universum. Vi kan läsa: ”Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn” Efesierna 5:1
Ända sen vi var barn så har vi efterliknat andra. Först kanske vi efterliknade vår pappa, mamma eller någon av våra syskon. I tonåren kanske vi började efterlikna någon idol inom musik eller idrott. Men Bibeln uppmanar oss att i första hand efterlikna Gud själv. Varför det? Det finns flera anledningar till det men en är att Jehova Gud är den lyckligaste personen i universum och han vill att vi också ska få vara lyckliga.