Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Dagens bibeltext är verkligen lugnande och visar att ingenting kan hindra Gud från att hjälpa oss. Så här läser vi: ”Jehova är på min sida, jag har ingenting att frukta. Vad kan en jordemänniska göra mig?” Psalmerna 118:6

Gud kan hjälpa dig
Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Så länge Gud Jehova vår Skapare är på din sida behöver du inte frukta någonting eller någon. Visst är det lugnande att veta. Gud är en källa till styrka och hjälp som aldrig sinar. Ingen kraft, makt, organisation, människa eller ande kan hindra Gud från att hjälpa och styrka sina tjänare.

För att få denna outsinliga hjälp måste vi göra något tillbaka till Gud. Om du läser versen igen så ser du att det står: ”Jehova är på min sida”. Det betyder alltså att om vi vill få Guds hjälp och styrka måste vi stå på samma sida som han gör. Så om vi står på Guds sida och förblir stående där kan vi känna oss fullständigt lugna vad som än kan hända oss. Ett mycket fint sätt att närma oss Gud är att tala med honom i bön om det som finns i vårt hjärta.
Du kanske vill läsa mer?

Bryr sig Gud verkligen om mig?

Har du någonsin ställt dig frågan: Bryr sig Gud verkligen om mig? Många har gjort det och det är inte så konstigt eftersom många människor upplever tragedier, olyckor, livslånga sjukdomar och nära som dör. Dagens bibeltext från Psalmerna ger oss alla ett värmande svar: ”Jehova är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning.” Psalm 145:18

Gud bryr sig om alla som ropar till honom i sanning
Gud bryr sig om dig?
Ja, Gud bryr sig verkligen om dig! Som du ser här i vers 18 så är Gud nära alla som ropar till honom i sanning. Så länge vi fortsätter att tala med Gud i bön och lever efter våra böner kan vi vara säkra på att Gud är nära oss. Om vi någon gång skulle känna tvivel på att Gud Jehova bryr sig om oss är det bra att meditera över olika bibelord och bibelverser. Är det hårda krav Gud ställer på oss för att få vara nära honom? Nej verkligen inte han vill bara att vi ber till honom och lever enligt sanningen i Bibeln.
Mer information hittar du här:

Dagens bibeltext Psalm 103:13, 14 för 2016-08-24

Har du svårt att släppa ditt dåliga samvete? Dagens bibeltext Psalm 103:13, 14 ger oss verkligen tröstande ord: ”Som en far visar barmhärtighet mot sina söner, så visar Jehova barmhärtighet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft.” Psalmerna 103:13, 14

Om du känner det så att Gud kommer aldrig att förlåta dig så är orden här i Psalmen verkligen värmande. Gud är som en mycket kärleksfull far för oss och han inser helt och fullt att vi alla har begränsningar, ”han kommer ihåg att vi är stoft.” Om vi uppriktigt från vårt hjärta ångrar vad vi gjort  och visar det i gärningar kommer Gud att förlåta oss av sitt hjärta. Så om du har svårt att släppa ditt dåliga samvete, vänd dig till vår kärleksfulle Far i bön. Han kommer att med intresse att lyssna på dig.

Dagens bibeltext är från 1 Johannes 5:3, 2016-08-17

Dagens bibeltext 1 Johannes 5:3 lär oss hur vi kan vissa uppskattning tillbaka till Gud för allt gott han gett oss. Vi läser: ”Ty detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande”. 1 Johannes 5:3

Känner du uppskattning för allt gott Gud gett dig? Ett fint sätt att visa att vi uppskattar Gud är att tala med honom i bön. När vi mediterar över vad Gud gjort för oss personligen och vad han gjort för hela mänskligheten så påverkar det våra känslor och tankar. Vår uppskattning växer och till slut vill vi göra något tillbaka till honom. Här i vers 3 ser du vad vi alla kan göra. Vi kan visa vår kärlek och uppskattning tillbaka till vår himmelske Far genom att hålla hans bud. Det är uppmuntrande att veta att hans bud inte är betungande.
Vill du lära dig mer om hur du kan tala med Gud i bön och visa uppskattning tillbaka till honom? Klicka här och börja en kostnadsfri bibelkurs!

Dagens bibeltext 2016-08-13 är från Jesaja 55:6

Dagens bibeltext Jesaja 55:6 är väldigt fin och visar att Gud vill att vi ska tala med honom i bön stå honom nära: ”Sök Jehova medan han låter sig finnas. Ropa till honom medan han är nära.” Jesaja 55:6
Än finns det tid att söka Gud och komma honom nära. Vad betyder det att söka Gud? Att söka Jehova Gud betyder att vi lär känna hans inställningar och hur han handlar i olika situationer. Vi bygger upp denna kunskap framför allt med Bibelns hjälp. Ett annat bra sätt att komma nära Gud är att tala med honom i bön. Gud tvingar oss så klart inte att komma närmare honom men det är verkligen förståndigt att göra det eftersom det leder till ett mycket lyckligt liv för oss.