Dagens bibeltext Matteus 10:29-31 för 6 augusti 2016

Dagens bibeltext Matteus 10:29-31 visar väldigt fint hur värdefulla vi är i Guds ögon: ”Säljs inte två sparvar för ett mynt av ringa värde? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Faders vetskap. Men på er är till och med alla huvudhåren räknade. Var därför inte rädda: ni är värda mer än många sparvar.” Matteus 10:29-31 Nya världens översättning

Alla möter vi ibland svåra och prövande situationer i vår vardag. Då behöver vi styrka och mod för att klara av dessa situationer. Men det är inte bara under svåra situationer vi behöver mod, vi behöver också mod om vi börjar tvivla på att Gud älskar oss. Om vi känner så kan vi läsa de uppmuntrande orden i Matteus 10:29-31. Var inte rädd du är värd mycket mer än många sparvar i Guds ögon. En annan sak som styrker tanken att Gud älskar dig är att han inbjuder dig att tala med honom i bön.

Känner du dig uppmuntrad av Bibelns ord? Klicka här för att börja en gratis bibelkurs!

Arkiv för äldre dagens bibeltext finner du här

Dagens bibeltext Romarna 8:38, 39 för 4 augusti 2016

Dagens bibeltext Romarna 8:38, 39 ger tröstande ord till oss när vi råkar ut för sådant som gör oss ledsna. Läs här så fint det står: ”Ty jag är övertygad om att varken död eller liv eller änglar eller regeringar eller något som nu är eller något som skall komma eller krafter eller höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.” Romarna 8:38, 39

Alla råkar vi ibland ut för sådant som gör oss ledsna. En sådan situation kan kanske få oss att känna oss övergivna och vi kanske till och med känner att Gud inte älskar oss så mycket längre. När vi får sådana känslor är det verkligen viktigt att vi läser de fina orden i dagens bibeltext. Glöm inte att du kan också närsomhelst tala med Gud i bön om allt som tynger ditt hjärta.

Börja en gratis bibelkurs på en plats och tid som passar dig. Klicka här!

Arkiv för dagens bibeltext

 

Dagens bibeltext 2 Korinthierna 4:7-9 för 18 juli 2016

Dagens bibeltext ger oss som lever i en stressad och svår värld, tröst och uppmuntran: ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den kraft som är över det normala skall vara Guds och inte komma från oss själva.  Vi är på allt sätt trängda, men inte så hårt pressade att vi inte kan röra oss; vi är rådvilla, men inte helt utan någon utväg;  vi är förföljda, men inte lämnade i sticket; vi är slagna till marken, men inte tillintetgjorda.” 2 Korinthierna 4:7-9

Som du ser i verserna här så kände människor som tjänade Gud sig ibland trängda, pressade och rådvilla i sin situation på den tiden. Vi kan känna det på liknande sätt i vår kaotiska värld med konflikter, krig och orättvisor. Men lade du märke till att Paulus också samtidigt skriver om hur vi kan får hjälp och trygghet? Han skriver att vi kan få hjälp av den kraft som är utöver det normala. Så länge vi är lojala mot Gud kan vi alltid tala med honom i bön om vår oro och våra bekymmer och han kommer att ge den hjälp vi behöver.

Läs mer  om den kraft Gud kan ge dig i ditt liv, genom att klicka här!

Arkiv för dagens bibeltexter finner du här

Dagens bibeltext Apostlagärningarna 24:15 för 2016-07-11

Dagens bibeltext ger ett fantastiskt löfte: ”och jag har ett hopp till Gud, ett hopp som också dessa män själva hyser, att det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.” Apostlagärningarna 24:15

Alla har vi upplevt hur fruktansvärt det känns att mista en nära vän i döden. Därför är dagens bibeltext verkligen hjärtevärmande. Tänk så glädjande det ska bli att vara tillsammans med de nära och kära du mist i döden. Gud är verkligen kärleksfull som kommer att genomföra denna världsomspännande uppståndelse. Ett bra sätt att bearbeta sorg är att tala med Gud i bön varje dag.

Vill du veta mer om uppståndelsehoppet? Klicka här för att börja en gratis bibelkurs!

Arkiverade dagens texter hittar du här