Dagens bibeltext Predikaren 8:9 för 2016-09-09

Dagens bibeltext Predikaren 8:9 ger svar på den tankeväckande frågan: Kan man lägga skulden på Gud för alla politiska orättvisor i välden? I predikaren kan vi läsa om vad som oftast är orsaken till kaos, konflikter och andra orättvisor i världen. Så här står det: ”Allt detta har jag sett när jag inriktade mitt hjärta på varje gärning som har utförts under solen, i en tid då människa har haft makt över människa till hennes skada.” Predikaren 8:9

Visst är förklaringen på vad som är källan till kaoset i världen. Oftast är det helt enkelt vi människor själva som ställer till det. Vi kan så klart inte lägga skulden på Gud för saker själviska maktgalna människor ligger bakom och har orsakat. När vi ser tillbaka i historien är det väldigt tydligt att mycket av lidandet i människans historia ligger politiska och religiösa potentater bakom. Vi förstår att enda möjligheten att få fred och rättvisa här på jorden är när Guds kungarike tar över makten över jorden.
Mer läsning:

Guds ord Bibeln är som en spegel

Bibeln är som en spegel

Guds ord Bibeln är som en spegel för oss. Hur då? De flesta av oss tittar i spegeln för att se hur vi ser ut. En del av oss gör det oftare än andra, men vad har detta med Bibeln att göra? Dagens bibeltext som är hämtad från Hebréerna 4 och vers 12 som säger: ”Ty Guds ord är levande och utvecklar kraft och är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så långt in att det skiljer själ och ande, och leder och deras märg, och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter.” Hebréerna 4:12

När vi läser i Bibeln så kan vi få bra hjälp att se på oss själva som vi verkligen är. Andra ser på oss på ett visst sätt. Vi kanske själva vill se på oss på ett visst sätt också. Men Bibeln kommer att hjälpa oss att se hur vi verkligen är innerst inne. Lade du märke till att det står att Bibeln ”tränger så långt in att det skiljer själ och ande, och leder och deras märg, och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter.” Det betyder att Bibeln kan skilja mellan hur vi kan verka vara utåt sett och hur vi är innerst inne. Vilken nytta har vi då av detta fantastiska redskap Bibeln? En spegel hjälper oss att göra nödvändiga förändringar i vårt fysiska utseende. På liknande sätt kan vår Bibelläsning hjälpa oss att göra nödvändiga förändringar i vår personlighet så att vi kan komma nära vår kärleksfulle Far Jehova Gud.

Nyttiga länkar:

Dagens bibeltext Johannes 14:9 för 7 augusti 2016

I dagens bibeltext Johannes 14:9 får vi veta hur vi kan lära känna Gud: ”Jesus sade till honom: ”Så lång tid har jag varit hos er, och ändå har du, Filippus, inte lärt känna mig? Den som har sett mig, han har också sett Fadern. Hur kommer det sig att du säger: ’Visa oss Fadern’?” Johannes 14:9

Jesus säger att: ”Den som har sett mig, han har också sett Fadern.” Så Jesus återspeglade Guds egenskaper så fullkomligt att när vi studerar hur Jesus behandlade fattiga och sjuka människor så är det som att se hur Gud också behandlar människor i nöd. Vi kan verkligen vara tacksamma att Gud sände sin son till jorden och att hans liv som människa finns nedtecknat i Bibeln så att vi kan lära känna vår kärleksfulle Gud och skapare.

Lär känna Gud ännu mer genom att börja en bibelstudiekurs helt gratis. Klicka här för att börja idag!

Vill du läsa fler dagens bibeltexter kan du gå till arkivet här

 

Dagens bibeltext Jesaja 42:3 för 1 juli 2016

Dagens bibeltext finner vi i Jesajas bok: ”Inget knäckt vassrör skall han krossa; och en matt lysande linveke skall han inte släcka.” Jesaja 42:3

Vilka vackra poetiska ord, men vem är det som versen talar om? I Matteus 12:20 får vi veta att de här vackra orden tillämpas på Jesus Kristus. Jesus behandlade aldrig människor hårt eller illa. Jesus hade stor omtanke om alla svaga och talade alltid milt och ömt med dem. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud valt Jesus Kristus som kung i sitt kungarike. Snart tar detta kungarike fullständigt över makten här på jorden och tar bort alla andra regeringsmakter.

Börja en gratis bibelstudiekurs redan idag! Klicka här

Arkiv för dagens texter finner du här

Dagens bibeltext Psalm 23:1 för 30 juni 2016

I dagens bibeltext får vi närmare bekantskap med Guds fantastiska egenskaper: ”Jehova är min herde. Ingenting skall fattas mig.” Psalm 23:1 (Nya världens översättning)

I Guds ögon är vi lika får som behöver beskydd, vägledning och omvårdnad. Gud har många benämningar och titlar men en av de mest ömsinta beskrivningarna av Gud är att han är en ”herde”. Gud leder oss bland annat genom sitt fina föredöme och fina egenskaper som kärlek, omtanke och medlidande. Vi kan följa efter genom att försöka visa dessa fina egenskaper. Han leder oss också genom att hjälpa oss i svåra situationer i vårt liv.

Läs mer om Guds fina egenskaper genom att klicka här

Fler arkiverade dagens bibeltexter finner du här