1 Moseboken 1:26 är dagens bibeltext

Hur känner Gud det när han ser människor behandlas kärlekslöst? Vi får svar i dagens bibeltext. Så här läser vi: ”Och Gud sade vidare: Låt oss göra människor till vår avbild, så att de liknar oss” 1 Moseboken 1:26

Guds kärlek är en garanti för att han kommer att göra slut på alla orättvisor.

Som du ser så står det att Gud skapade människorna till sin avbild. Hur hjälper det oss att förstå hur Gud ser på orättvisorna i världen? Om du och jag ser hjälplösa människor bli behandlade kärlekslöst och orättvist blir vi ledsna och arga. Vi vill få slut på sådan ondska. Eftersom vi som är Guds avbild känner oss ledsna och arga när vi ser orättvisor, förstår vi att Gud känner det på samma sätt fast mycket starkare. Att Gud känner så ger oss en garanti för att hans löften om att ta bort ondskan från jorden, kommer att uppfyllas.

Om du vill läsa mer eller lära dig mer klicka på någon av länkarna nedanför:

Dagens bibelord är från 1 Moseboken 6:5, 6

Kan Gud bli sårad av hur vi människor handlar? Dagens bibelord ger oss ett intressant svar: ”Då såg Jehova att människans ondska var mycket stor på jorden och att varje benägenhet hos hennes hjärtas tankar bara var ond hela tiden. Och Jehova ångrade att han hade gjort människorna på jorden, och han kände sig sårad i sitt hjärta.” 1 Moseboken 6:5, 6

Du är så värdefull så att du kan påverka Guds känslor.

Som du ser i verserna 5 och 6 här i 1 Moseboken kapitel 6 så var ondskan mycket stor på jorden i Noas dagar. På grund av detta kände sig Gud ledsen och sårad. Detta visar bland annat två saker: Den första är att vad du och jag gör kan påverka Gud. Han kan bli glad eller ledsen över det vi gör. Det visar att vi är värdefulla. En annan sak vi lär oss är att; eftersom Gud känner sig ledsen över ondskan på jorden så vet vi med säkerhet att han kommer att snart ta bort den från jorden.

Mer intressant information hittar du om du klickar på länkarna nedanför:

Idag den 28 april är dagens bibeltext från Psalm 37:9-11

Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Dagens bibelord från Psalm 37 ger oss ett positivt svar på den här frågan: ”Ty de som gör det onda skall utrotas, men de som hoppas på Jehova skall ta jorden i besittning. Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” Psalmerna 37:9–11

Kommer alla orättvisor någonsin att få ett slut?

Vilket fint och positivt svar verserna här i Psalmen ger på vår fråga: Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Som du ser så kommer snart en tid då alla onda ska tas bort från jorden och fredsälskande, ödmjuka människor ska få uppleva fridsamma förhållanden här på jorden.

Mer läsning:

Dagens bibeltext för 21 april är Jakob 1:13

Det finns mycket ondska i vår tid. Är Gud ansvarig för den? Se det tydliga svaret här i Jakob 1:13: ”Låt ingen under det han prövas säga: Jag prövas av Gud. Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” Jakob 1:13

Är Gud ansvarig för katastroferna runt om på jorden?

Vi läser i Jakob 1 vers 13 att Gud prövar inte någon med ont. Så då förstår vi att Gud inte ligger bakom onda ting eller orättvisor. Det är istället så att Gud är mänsklighetens enda säkra hopp för framtiden.

Läs mer här:

Dagens bibeltext för 2017-07-03 är Jesaja 40:26

Dagens bibeltext berättar något fantastiskt om Gud: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi och på grund av hans väldiga kraft saknas inte en enda av dem.” Jesaja 40:26

Hur många stjärnor finns det? Ingen vet exakt men i vår galax tror astronomer att det finns över 100 miljarder stjärnor. Men hur många galaxer finns det då? Vetenskapsmän beräknar att det finns mellan 50-125 miljarder galaxer. Vilken fantastisk Gud universums Skapare är. Gud nämner alla stjärnor vid namn.

Du kanske också är intresserad av: