Dagens bibeltext 1 Petrus 5:7 för 2016-07-03

I dagens bibeltext finner vi de här fina orden om Gud vår himmelske Far: ”Medan ni kastar allt ert bekymmer på honom, eftersom han bryr sig om er.” 1 Petrus 5:7

Vi lever i en tid då de flesta inte bryr sig så mycket om sin medmänniska. Som du redan lagt märke till så är de flesta mest intresserade av sig själva och att tillfredsställa sina egna önskningar och behov. Därför är det mycket hjärtevärmande att läsa i 1 Petrus 5:7 att Gud är mycket intresserad av oss och att han är villig att lyssna på oss när vi ber till honom om våra bekymmer.

Lär dig mer om hur mycket Gud bryr sig om dig genom att börja en gratis bibelkurs här!

Fler dagens bibeltexter hittar du här i vårt arkiv