Dagens bibeltext Matteus 21:12, 13 för 8 augusti 2016

I dagens bibeltext Matteus 21:12, 13 kan vi läsa om hur starkt Jesus Kristus reagerade på orättvisor och ohederlighet: ”Och Jesus gick in i templet och kastade ut alla som sålde och köpte i templet, och han stötte omkull borden för penningväxlarna och bänkarna för dem som sålde duvor. Och han sade till dem: ”Det står skrivet: ’Mitt hus skall kallas ett bönens hus’, men ni gör det till en rövarhåla.” Matteus 21:12, 13

Kan du se för din inre syn hur Jesus rättfärdiga vrede driver honom till att rensa upp templet från ohederliga köpmän som tog varje möjlighet till att utnyttja de fattiga i folket? Jesus älskade verkligen rättvisa och hederlighet. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud har insatt Jesus Kristus som Kung i sin himmelska regering, som inom kort kommer att rensa upp all orättvisa och ohederlighet på jorden.

Lär dig mer om Jesus Kristus fina egenskaper och vad han ska göra för jorden inom kort. Klicka här!

Här finner du arkiverade dagens bibeltexter

 

Dagens bibeltext Romarna 5:8 för 22 juli 2016

Dagens bibeltext i Romarna 5:8 ger oss en intressant tanke: ”Men Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” Romarna 5:8 Nya världens översättning

Gud har tagit initiativet och bevisat sin kärlek till oss genom att sända sin son Jesus Kristus till jorden för att dö för oss. Så vår vänskap till Gud går genom Jesus Kristus. Han var villig att dö för syndfulla människor för att göra det möjligt för dem att bli nära vänner med Gud. Så visst känner vi oss manade att visa vår kärlek till Gud och Kristus som ett bevis för att vi är tacksamma för vad de gjort för oss.

Lär dig mer om hur du kan bli nära vän med både Gud och hans son. Klicka här för att börja en kostnadsfri bibelkurs online eller på en plats du själv väljer

Vill du läsa fler dagens bibeltexter kan du klicka här