Dagens bibelord är från 1 Moseboken 6:5, 6

Kan Gud bli sårad av hur vi människor handlar? Dagens bibelord ger oss ett intressant svar: ”Då såg Jehova att människans ondska var mycket stor på jorden och att varje benägenhet hos hennes hjärtas tankar bara var ond hela tiden. Och Jehova ångrade att han hade gjort människorna på jorden, och han kände sig sårad i sitt hjärta.” 1 Moseboken 6:5, 6

Du är så värdefull så att du kan påverka Guds känslor.

Som du ser i verserna 5 och 6 här i 1 Moseboken kapitel 6 så var ondskan mycket stor på jorden i Noas dagar. På grund av detta kände sig Gud ledsen och sårad. Detta visar bland annat två saker: Den första är att vad du och jag gör kan påverka Gud. Han kan bli glad eller ledsen över det vi gör. Det visar att vi är värdefulla. En annan sak vi lär oss är att; eftersom Gud känner sig ledsen över ondskan på jorden så vet vi med säkerhet att han kommer att snart ta bort den från jorden.

Mer intressant information hittar du om du klickar på länkarna nedanför: