Dagens bibeltext 1 Johannes 2:2 idag den 23 augusti 2016

Hur kan vi fördjupa vår kärlek till Gud? 1 Johannes 2:2 ger oss en ledtråd: ”Och han är ett försoningsoffer för våra synder, men inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Johannes 2:2
Ett sätt att fördjupa vår kärlek till Gud är att begrunda olika bibelverser, som exempelvis bibeltexter idag. Vers 2 här i 1 Johannes brev säger att Jesus Kristus är ett försoningsoffer för oss och för alla andra också. Vilken fantastisk gåva från Gud och från Jesus Kristus! Om Gud inte sände sin son till jorden och om Jesus inte var villig att offra sitt fullkomliga liv för oss ofullkomliga syndare skulle vi alla gå en säker död till mötes utan något hopp om framtida liv. Att vi regelbundet begrundar Guds och Jesus handlande som vi kan läsa om i Bibeln, kommer att fördjupa vår kärlek till Gud och hans son.
Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna kontakta oss

Lämna en kommentar