Dagens bibeltext 1 Timoteus 1:17 Gud är osynlig

Gud är osynlig. Hur kan vi då lära känna honom? Dagens bibeltext lyder: ”Men evighetens Kung,den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom tillhör ära och härlighet i evigheters evighet.” 1 Timoteus 1:17

När du studerar naturen kan du tydligt se Guds fina egenskaper.

Som vi läser här i vers 17 i 1 Timoteus kapitel 1 så är evighetens kung, vår Gud osynlig för det mänskliga ögat. Så frågan är hur kan vi då lära känna honom? Vi får ett fint svar på den frågan i Romarna 1:20: ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda”. När vi undersöker naturen och de fantastiska skapelserna där så ser vi tydligt Guds fina egenskaper som exempelvis kärlek, vishet och makt.

Du kanske också är intresserad av: