Dagens bibeltext 2016-08-29 Jesaja 40:26

Hur kraftfull är Gud vår Skapare egentligen? Stjärnhimlen avslöjar verkligen Guds kraft väldigt tydligt. Jesaja beskriver det fint i Jesaja 40:26 så här: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi och på grund av hans väldiga kraft saknas inte en enda av dem.” Jesaja 40:26

Vi kan exempelvis nämna att vår sol är en stjärna av medelstor storlek men samtidigt när vi jämför den vår jord så har solen en massa som är över 330 000 gånger större än jorden. När vi sedan tänker på universum i stort så finns det stjärnor som är 27 gånger större än vår sol. Vad kan vi dra för slutledning av detta? Ja en sak är säker och det är att vår Skapare Jehova Gud besitter oändlig energi och kraft, han är definitivt den allsmäktige i universum.

Lämna en kommentar