Dagens bibeltext för 25 april är Jesaja 6:3

Dagens bibeltext beskriver en av Guds fina egenskaper så här: ”Och de ropade till varandra och sade: Helig, helig, helig är härarnas Jehova. Hela jorden är full av hans härlighet.” Jesaja 6:3

Vår Skapare är en helig och ren Gud.

Som du ser så skriver Jesaja att Gud är helig. Detta betonas tre gånger, så det måste vara mycket viktigt. Att Gud är fullständigt ren och helig ger oss en uppmuntrande försäkran. Eftersom Gud har denna egenskap så har han inte ett spår av ondska eller oärlighet i sig. Det betyder att du och jag kan fullständigt lita på honom. Visst är det en tröstande tanke.

Mer information hittar du genom att klicka på länkarna nedanför: