Dagens bibeltext är Jeremia 10:6 idag 2016-08-30

Guds namn är förknippat med kraft. Hur kan vi ha glädje av det? Jeremia 10:6 ger oss ett intressant svar. Vi läser så här: ”Ingen finns som i något avseende är som du, Jehova. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.” Jeremia 10:6

Lade du märke till att det står här i Bibeln ”Ingen finns som i något avseende är som du”. Detta visar tydligt att Gud är unik när det gäller styrka och kraft ingen kan jämföra sig med honom. Det är tryggt för oss att veta som vill vara nära vänner med Gud. Du ser också i fortsättningen på versen att Guds namn Jehova är nära förknippat med hans ojämförliga kraft. Vilken nytta kan vi ha av det? Se här vad som sägs i Romarna 10:13 ”var och en som anropar Jehovas namn skall bli räddad”. Så om vi använder Guds egennamn Jehova i vår tillbedjan har vi hoppet att få bli räddade.
Mer att läsa: