Dagens bibeltext är Uppenbarelseboken 15:3

Vilka garantier har vi för att det kan bli fred på jorden? Dagens bibeltext ger oss en mycket kraftfull garanti: ”Och de sjunger Moses, Guds slavs, sång och Lammets sång och säger: Stora och underbara är dina gärningar, Jehova Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, evighetens Kung.” Uppenbarelseboken 15:3

Gud är allsmäktig. Du kan lita på att hans löften blir uppfyllda.

Som du märkte här i vers 3 så står det att Jehova Gud är den Allsmäktige. Detta är verkligen en kraftfull garanti för att det kommer att bli varaktig fred på jorden inom en nära framtid. Hur då? Eftersom Gud är den Allsmäktige så kan ingen eller inget jämföras med honom i styrka, kraft, vishet eller några andra goda egenskaper. Som vi vet så har Gud i sitt ord Bibeln tydligt gett löften om varaktig världsfred. Eftersom han är Allsmäktig kan ingen omintetgöra att dessa löften uppfylls.

Mer information: