Dagens bibeltext Efesierna 5:1 för 2016-08-25

Vem ska vi efterlikna? Efesierna 5:1 uppmuntrar oss att efterlikna den största personen i hela universum. Vi kan läsa: ”Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn” Efesierna 5:1
Ända sen vi var barn så har vi efterliknat andra. Först kanske vi efterliknade vår pappa, mamma eller någon av våra syskon. I tonåren kanske vi började efterlikna någon idol inom musik eller idrott. Men Bibeln uppmanar oss att i första hand efterlikna Gud själv. Varför det? Det finns flera anledningar till det men en är att Jehova Gud är den lyckligaste personen i universum och han vill att vi också ska få vara lyckliga.

Lämna en kommentar