Dagens bibeltext Jakob 2:23 för 14 juli 2016

Vilka fina ord vi kan läsa i dagens bibeltext från Jakob: ”och det skriftställe uppfylldes som säger: ”Abraham satte tro till Jehova, och det tillräknades honom som rättfärdighet”, och han kallades ”Jehovas vän”.” Jakob 2:23 (Nya världens översättning)

Guds vän Abraham

Tänk så värdefullt det är att ha en nära vän du kan lita på. I Jakob 2:23 kan vi läsa att Abraham kallades Jehovas vän. En del menar att det är svårt eller till och med omöjligt att bli vän med den högste i universum, Gud. Men den här bibelversen visar tydligt att så länge du sätter tro till Jehova Gud och visar det i dit dagliga liv så är du en värdefull vän till honom.

Läs mer om hur du kan vara nära vän till Gud här!

Arkiverade dagens bibeltexter hittar du här

Lämna en kommentar