Dagens bibeltext Jakob 4:6 för 2016-08-19

I dagens bibeltext Jakob 4:6 läser vi om en fin egenskap som kan bidra till ett lyckligt familjeliv. Vi läser i Bibeln: ”Men den oförtjänta omtanke som han ger är större. Därför heter det: ”Gud står emot de övermodiga, men han ger oförtjänt omtanke åt de ödmjuka.” Jakob 4:6
Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud i sitt ord Bibeln ger oförtjänt omtanke åt alla ödmjuka. Men hur kan ödmjukhet bidra till ett lyckligt familjeliv? Ödmjukhet hjälper oss att lättare lösa problem som kan uppstå i familjen eftersom ödmjukhet gör att vi kan lättare erkänna att vi kan ha fel. När vi är blygsamma eller ödmjuka förstår vi att vår uppfattning i en viss situation inte alltid är rätt. Eftersom vi då förstår att vi alla gör fel då och då, både våra familjemedlemmar och vi själva, så hjälper det oss att ha ett lyckligt familjeliv.

Lämna en kommentar