Dagens bibeltext Jakob 4:8 Närma dig Gud

Är det möjligt att närma sig Gud? Läs det positiva svaret här i dagens bibeltext: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni obeslutsamma.” Jakob 4:8

Närma dig Gud genom att läsa i Bibeln varje dag.

Som du ser här i Jakob 4:8 så är det fullt möjligt att komma i ett nära förhållande till Gud. En del menar att Gud är så mäktig och stor så han är så upptagen att han har inte tid med oss små människor. Men lade du märke till i versen att det är faktiskt Gud själv som inbjuder oss till att komma närmare honom. Så när vi försöker att komma närmare Gud genom att studera hans ord Bibeln så kommer han också att närma sig oss.

Några olika sätt att närma sig Gud: