Dagens bibeltext Jesaja 42:3 för 1 juli 2016

Dagens bibeltext finner vi i Jesajas bok: ”Inget knäckt vassrör skall han krossa; och en matt lysande linveke skall han inte släcka.” Jesaja 42:3

Vilka vackra poetiska ord, men vem är det som versen talar om? I Matteus 12:20 får vi veta att de här vackra orden tillämpas på Jesus Kristus. Jesus behandlade aldrig människor hårt eller illa. Jesus hade stor omtanke om alla svaga och talade alltid milt och ömt med dem. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud valt Jesus Kristus som kung i sitt kungarike. Snart tar detta kungarike fullständigt över makten här på jorden och tar bort alla andra regeringsmakter.

Börja en gratis bibelstudiekurs redan idag! Klicka här

Arkiv för dagens texter finner du här

Lämna en kommentar