Dagens bibeltext Matteus 11:28-30 för 9 augusti 2016

I dagens bibeltext Matteus 11:28-30 får vi praktiska tips om hur vi kan komma till rätta med trötthet och uppgivenhet. Läs här vad Jesus sa: ”Kom till mig, alla ni som arbetar hårt och är tyngda av bördor, så skall jag ge er ny styrka.  Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild till sinnes och ödmjuk i hjärtat, så skall ni finna ny styrka för er själ. Ty mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” Matteus 11:28-30

Känner du dig trött och stressad? Som du säkert har lagt märke till så är många människor trötta och slitna. De är inte bara trötta när de kommer hem från jobbet eller skolan, de är också trötta när de går upp på morgonen. Vad är en bra lösning på detta problemet? Jesus inbjuder alla trötta att komma till honom och ta på hans skonsamma ok. Då kommer Jesus som är mild till sinnes att bära oket tillsammans med den trötte så han får ny styrka.

Klicka här och läs mer styrkande bibelord!

Arkiv för dagens bibeltext

Lämna en kommentar