Dagens bibeltext Matteus 14:14 för 10 augusti 2016

Dagens bibeltext Matteus 14:14 betonar idag en av Jesus många höga kvalitéer: ”När han nu steg ur båten, fick han se en stor folkskara; och han kände medlidande med dem, och han botade de sjuka bland dem.” Matteus 14:14 Nya världens översättning

Som du ser i den här versen från Bibeln så kände Jesus Kristus medlidande med de stackars fattiga och sjuka människorna där på platsen. Under hela sin tjänst här på jorden visade Jesus många olika sidor av egenskapen kärlek i det här fallet var det bland annat medkänsla och empati. Jesus Kristus är densamme idag. Som kung i Guds himmelska rike är han en regent som kan visa oss medlidande och empati.

Läs mer om Jesus fina egenskaper här!

Vill du läsa fler dagens bibeltext kan du klicka här

 

Lämna en kommentar