Dagens bibeltext Matteus 21:12, 13 för 8 augusti 2016

I dagens bibeltext Matteus 21:12, 13 kan vi läsa om hur starkt Jesus Kristus reagerade på orättvisor och ohederlighet: ”Och Jesus gick in i templet och kastade ut alla som sålde och köpte i templet, och han stötte omkull borden för penningväxlarna och bänkarna för dem som sålde duvor. Och han sade till dem: ”Det står skrivet: ’Mitt hus skall kallas ett bönens hus’, men ni gör det till en rövarhåla.” Matteus 21:12, 13

Kan du se för din inre syn hur Jesus rättfärdiga vrede driver honom till att rensa upp templet från ohederliga köpmän som tog varje möjlighet till att utnyttja de fattiga i folket? Jesus älskade verkligen rättvisa och hederlighet. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud har insatt Jesus Kristus som Kung i sin himmelska regering, som inom kort kommer att rensa upp all orättvisa och ohederlighet på jorden.

Lär dig mer om Jesus Kristus fina egenskaper och vad han ska göra för jorden inom kort. Klicka här!

Här finner du arkiverade dagens bibeltexter

 

Lämna en kommentar