Dagens bibeltext Predikaren 8:9 för 2016-09-09

Dagens bibeltext Predikaren 8:9 ger svar på den tankeväckande frågan: Kan man lägga skulden på Gud för alla politiska orättvisor i välden? I predikaren kan vi läsa om vad som oftast är orsaken till kaos, konflikter och andra orättvisor i världen. Så här står det: ”Allt detta har jag sett när jag inriktade mitt hjärta på varje gärning som har utförts under solen, i en tid då människa har haft makt över människa till hennes skada.” Predikaren 8:9

Visst är förklaringen på vad som är källan till kaoset i världen. Oftast är det helt enkelt vi människor själva som ställer till det. Vi kan så klart inte lägga skulden på Gud för saker själviska maktgalna människor ligger bakom och har orsakat. När vi ser tillbaka i historien är det väldigt tydligt att mycket av lidandet i människans historia ligger politiska och religiösa potentater bakom. Vi förstår att enda möjligheten att få fred och rättvisa här på jorden är när Guds kungarike tar över makten över jorden.
Mer läsning: