Dagens bibeltext Psalm 86:5 Gud är redo att förlåta

Alla gör vi misstag och behöver förlåtelse. Det är trösterikt att i dagens bibeltext få läsa att Gud är redo att förlåta: ”Ty du, Jehova, är god och redo att förlåta, och din kärleksfulla omtanke är stor mot alla som ropar till dig.” Psalmerna 86:5

Gud är redo att förlåta dig.

Har du någon gång gjort ett misstag. Det har vi alla gjort. Vi kan vara tacksamma för Gud villig att förlåta oss när vi ödmjukt ber honom om förlåtelse med ett uppriktigt och ödmjukt hjärta. Vi kan känna tillförsikt när vi ber om förlåtelse eftersom han redan är beredd att förlåta oss innan vi ber till honom. Det stod som vi läste att: ”Jehova, är redo att förlåta”. Som vi förstår måste vi också ändra våra misstag och förbättra våra handlingar och inställningar för att få förlåtelsen.

Mer uppmuntrande information: