Har Bibelns Gud några känslor? | Psalm 78:40, 41

Bibelns Gud har djupa känslor och han bryr sig verkligen om vad vi gör i våra liv. Somliga filosofer och religiösa ledare påstår att vi inte kan påverka hur Gud känner det. Men det är mycket intressant att lägga märke till dagens bibeltext Psalm 78:40, 41 där vi kan läsa: ”Hur ofta gjorde de inte uppror mot honom i vildmarken, fick honom att känna sig sårad i öknen! Gång på gång satte de Gud på prov, ja, de vållade Israels Helige smärta.”. Psalm 78:40, 41

Har Gud känslor?
Har Gud känslor likt oss?
Dagens bibelord i verserna 40 och 41 beskriver när de forntida Israeliterna var Guds folk. Som vi kommer ihåg så gjorde de många misstag och uppror mot Gud. Som du ser så ledde dessa ständiga uppror till att Gud kände sig sårad och bedrövad. Det står att de till och med gav honom smärta i hans hjärta. Så Gud har verkligen djupa känslor. Detta faktum att de forntida Israeliterna kunde påverka hur Gud kände det, väcker en annan fråga:

Kan det vi gör eller inte gör påverka hur Gud känner det?

Ja, det vi gör eller inte gör kan påverka Guds känslor. Så detta ger oss ett ansvar. Vi vill såklart glädja vår Skapare eftersom han gett oss så många fantastiska gåvor; livet, sin sons syndoffer, hopp om evigt liv, för att ta några gåvor. Så vårt mål är att göra saker varje dag som glädjer Bibelns Gud, som är en Gud som känner djupa känslor för oss och verkligen bryr sig om oss.
Mer att läsa:

Om du har några frågor eller synpunkter om Bibeln eller andliga frågor får du gärna kontakta oss. Klicka här för att skicka e-post till oss. Vi svara oftast inom 24 timmar.