Har du sett Gud?

Många undrar om man kan se Gud? Bibeln ger ett tydligt svar på den här frågan. I dagens bibeltext står det så här om den här saken: ”Ingen människa har någonsin sett Gud; den enfödde guden, som befinner sig på platsen vid Faderns bröst, denne har utförligt beskrivit honom.” Johannes 1:18 Nya världens översättning

Du kan se Gud med hjälp av trons ögon.

En del säger att de sett Gud. Men vad säger Bibeln? Så vad säger den här bibelversen om frågan, om vi kan se Gud? Som du läser i Johannes 1 och vers 18 så kan vi inte se Gud vår Skapare med våra fysiska ögon. Men vi kan se Gud med trons ögon, hur då? I samma vers läser vi att Jesus Kristus utförligt har beskrivit honom. Detta är verkligen uppmuntrande att veta.

Du kan se Gud med hjälp av Jesus Kristus

När vi läser om Jesus liv här på jorden, hur han behandlade fattiga och svaga människor så får vi upplysningar om Guds egenskaper. Både i tal och uppförande visade Jesus tydligt vilka fina egenskaper Gud har. Du kan vara säker på att precis som att Jesus brydde sig mycket om människor när han vandrade på jorden, på samma sätt bryr sig Gud kärleksfull om dig personligen.

Läs mer om hur mycket Gud bryr sig om dig genom att klicka på länken här: Läs mer om hur mycket Gud bryr sig om dig här

Mer nyttig information: