Idag den 6 april är dagens bibeltext från 2 Timoteus 3:16

I dagens bibeltext 2 Timoteus 3:16 får vi en tydlig försäkran om Guds ord Bibeln: ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet.” 2 Timoteus 3:16

Bibeln som är inspirerad av Gud
Hela Bibeln är inspirerad av Gud

Som du ser så är det något mycket speciellt med Bibeln. Hela Bibeln är inspirerad av Gud. Vad innebär det? Det betyder att all information du får i Bibeln är från Gud och du kan lita på den. Visst är det fint att vi kan hämta pålitlig information om Gud och livet, mitt i en orolig värld.

Läs mer här: