Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Dagens bibeltext är verkligen lugnande och visar att ingenting kan hindra Gud från att hjälpa oss. Så här läser vi: ”Jehova är på min sida, jag har ingenting att frukta. Vad kan en jordemänniska göra mig?” Psalmerna 118:6

Gud kan hjälpa dig
Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Så länge Gud Jehova vår Skapare är på din sida behöver du inte frukta någonting eller någon. Visst är det lugnande att veta. Gud är en källa till styrka och hjälp som aldrig sinar. Ingen kraft, makt, organisation, människa eller ande kan hindra Gud från att hjälpa och styrka sina tjänare.

För att få denna outsinliga hjälp måste vi göra något tillbaka till Gud. Om du läser versen igen så ser du att det står: ”Jehova är på min sida”. Det betyder alltså att om vi vill få Guds hjälp och styrka måste vi stå på samma sida som han gör. Så om vi står på Guds sida och förblir stående där kan vi känna oss fullständigt lugna vad som än kan hända oss. Ett mycket fint sätt att närma oss Gud är att tala med honom i bön om det som finns i vårt hjärta.
Du kanske vill läsa mer?