Dagens bibeltext 1 Timoteus 1:17 Gud är osynlig

Gud är osynlig. Hur kan vi då lära känna honom? Dagens bibeltext lyder: ”Men evighetens Kung,den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom tillhör ära och härlighet i evigheters evighet.” 1 Timoteus 1:17

När du studerar naturen kan du tydligt se Guds fina egenskaper.

Som vi läser här i vers 17 i 1 Timoteus kapitel 1 så är evighetens kung, vår Gud osynlig för det mänskliga ögat. Så frågan är hur kan vi då lära känna honom? Vi får ett fint svar på den frågan i Romarna 1:20: ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda”. När vi undersöker naturen och de fantastiska skapelserna där så ser vi tydligt Guds fina egenskaper som exempelvis kärlek, vishet och makt.

Du kanske också är intresserad av:

Dagens bibeltext Psalm 90:2 Gud har ingen början

Har Gud ingen början? Läs den intressanta informationen i dagens bibeltext: ”Innan bergen föddes och innan du som under födslosmärtor frambringade jorden och det fruktbara landet, ja, från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid är du Gud.” Psalmerna 90:2

Gud har ingen början och inget slut.

Dagens bibelvers i Psalm 90:2 är verkligen klar och tydlig när den säger: ”från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid är du Gud.” Vilken intressant och vördnadsbjudande tanke att vår Skapare och Gud har ingen början och inget slut. Detta är mycket uppmuntrande för det visar bland annat att vi kan fullständigt lita på honom. Om vi har svårt att acceptera abstrakta begrepp som att Gud har alltid existerat, kan vi tänka på positiva och negativa tal. En talserie av antingen positiva tal eller negativa tal kan fortsätta både upp och ner i det oändliga. Kan matematiska tal vara oändliga kan vår Gud också vara det.

Mer intressant i samma ämne:

Dagens bibeltext är Uppenbarelseboken 15:3

Vilka garantier har vi för att det kan bli fred på jorden? Dagens bibeltext ger oss en mycket kraftfull garanti: ”Och de sjunger Moses, Guds slavs, sång och Lammets sång och säger: Stora och underbara är dina gärningar, Jehova Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, evighetens Kung.” Uppenbarelseboken 15:3

Gud är allsmäktig. Du kan lita på att hans löften blir uppfyllda.

Som du märkte här i vers 3 så står det att Jehova Gud är den Allsmäktige. Detta är verkligen en kraftfull garanti för att det kommer att bli varaktig fred på jorden inom en nära framtid. Hur då? Eftersom Gud är den Allsmäktige så kan ingen eller inget jämföras med honom i styrka, kraft, vishet eller några andra goda egenskaper. Som vi vet så har Gud i sitt ord Bibeln tydligt gett löften om varaktig världsfred. Eftersom han är Allsmäktig kan ingen omintetgöra att dessa löften uppfylls.

Mer information:

1 Moseboken 1:26 är dagens bibeltext

Hur känner Gud det när han ser människor behandlas kärlekslöst? Vi får svar i dagens bibeltext. Så här läser vi: ”Och Gud sade vidare: Låt oss göra människor till vår avbild, så att de liknar oss” 1 Moseboken 1:26

Guds kärlek är en garanti för att han kommer att göra slut på alla orättvisor.

Som du ser så står det att Gud skapade människorna till sin avbild. Hur hjälper det oss att förstå hur Gud ser på orättvisorna i världen? Om du och jag ser hjälplösa människor bli behandlade kärlekslöst och orättvist blir vi ledsna och arga. Vi vill få slut på sådan ondska. Eftersom vi som är Guds avbild känner oss ledsna och arga när vi ser orättvisor, förstår vi att Gud känner det på samma sätt fast mycket starkare. Att Gud känner så ger oss en garanti för att hans löften om att ta bort ondskan från jorden, kommer att uppfyllas.

Om du vill läsa mer eller lära dig mer klicka på någon av länkarna nedanför:

Dagens bibeltext för 1 maj 2017 är från Malaki 3:6

Vi människor och våra uppfattningar förändras ständigt. Men hur är det med Gud? Förändras han ständigt? Se det tydliga svaret i dagens bibeltext: ”Ty jag är Jehova, jag har inte förändrats.” Malaki 3:6

Gud vår skapare förändras aldrig så du kan alltid lita på honom.

Politiska- och religiösa ledare ger ständigt nya löften om en bättre framtid. Men som vi har sett gång på gång så förändras situationen och det blev inte som man lovat. Tänk vilken kontrast det är när det gäller Gud. Som vi läste i Malaki 3:6 så förändras han aldrig. Vi kan känna oss helt trygga med Guds löften om en bättre framtid genom hans himmelska regering.

Mer uppmuntrande läsning hittar du här: