Dagens bibeltext Jesaja 32:18, 15 maj 2016

Så här står det i dagens bibeltext: ”Och mitt folk skall bo på en fridfull uppehållsort och i den fulla tillförsiktens boningar och på ostörda viloplatser.” Texten är citerad från Jesajas bok, kapitel 23 och vers 18. (Nya världens översättning av den heliga skrift)

Enligt den här versen så kommer en tid då Guds eget folk kommer att bo fridfullt och ostört i tillförsiktens boningar. Ser vi runt omkring oss i världen så är det få som lever ostört och i frid. Konflikter, orättvisor och andra problem i vardagen tycks aldrig ta slut. Dagens bibeltext är uppmuntrande för den visar att, om vi vandrar på Guds vägar så kommer vi redan nu att få känna frid och lugn i våra liv. Men inte nog med det. Inom en snar framtid kommer Gud genom sin himmelska regering se till att hela jorden kommer att bli en fridfull plats att leva på för alla fredsälskande människor.

Läs mer om hur Gud kommer att göra jorden till en fridfull plats att leva på här

Fler dagens bibeltexter hittar du här

Dagens bibeltext 14 maj 2016, 5 Moseboken 32:4

I dagens bibeltext kan vi läsa: ”Klippan, fullkomligt är hans verk, ty alla hans vägar är rättvisans vägar. En trofast Gud är han, hos honom finns ingen orättvisa; rättfärdig och rättrådig är han.” Orden är hämtade från 5 Moseboken 32:4 och översättningen är Nya Världens Översättning.

Så på vilket sätt kan dagens bibeltext ge oss en positiv tanke den här dagen? Du märkte när du läste att det står att alla Guds vägar är rättvisans vägar. Det är verkligen mer än man kan säga om oss människor. Vi vill alla vara så rättvisa som möjligt men på grund av ofullkomlighet så är vi orättvisa ibland. Och i det större perspektivet så begås det fruktansvärda orättvisor på många håll i världen. Men vår skapare och Gud är alltid rättvis. Jehova Gud älskar rättvisa. Det här hjälper oss att se positivt på framtiden för Guds rättvisa borgar för att jorden kommer framöver att bli en fridfull plats att bo på, där rättvisan segrat till slut.

Läs mer om Guds fina egenskaper här

Tidigare skrivna dagens texter hittar du här

Dagens bibeltext 5 Moseboken 4:39, fredagen den 13 maj

Idag är dagens bibeltext hämtad från Gamla Testamentet, från 5 Moseboken kapitel 4, vers 39. Där kan vi läsa: ”Du skall i dag veta och på nytt lägga det på hjärtat att Jehova är den sanne Guden uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan.” bi12-Z

Vad kan vi lära oss av den här bibelversen? Mycket så klart, men som du lägger märke till så finns det en sann Gud och hans namn är Jehova. Som du redan vet så finns det många gudar och religioner runt om på jorden. All denna religiösa förvirring har genom historien skapat mycket konflikter och problem. Men Bibeln betonar här lösningen på det här problemet. Det finns egentligen bara en enda sann Gud och därmed en enda sann religion. Så om hela mänskligheten tillbad endast honom skulle vi ha fred och lugn på vår oroliga planet.

Om du är intresserad av att lära dig mer om den ende sanne Guden Jehova, klicka här

Tidigare skrivna dagens bibeltexter hittar du här