Dagens bibelord är från 1 Moseboken 6:5, 6

Kan Gud bli sårad av hur vi människor handlar? Dagens bibelord ger oss ett intressant svar: ”Då såg Jehova att människans ondska var mycket stor på jorden och att varje benägenhet hos hennes hjärtas tankar bara var ond hela tiden. Och Jehova ångrade att han hade gjort människorna på jorden, och han kände sig sårad i sitt hjärta.” 1 Moseboken 6:5, 6

Du är så värdefull så att du kan påverka Guds känslor.

Som du ser i verserna 5 och 6 här i 1 Moseboken kapitel 6 så var ondskan mycket stor på jorden i Noas dagar. På grund av detta kände sig Gud ledsen och sårad. Detta visar bland annat två saker: Den första är att vad du och jag gör kan påverka Gud. Han kan bli glad eller ledsen över det vi gör. Det visar att vi är värdefulla. En annan sak vi lär oss är att; eftersom Gud känner sig ledsen över ondskan på jorden så vet vi med säkerhet att han kommer att snart ta bort den från jorden.

Mer intressant information hittar du om du klickar på länkarna nedanför:

Idag den 28 april är dagens bibeltext från Psalm 37:9-11

Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Dagens bibelord från Psalm 37 ger oss ett positivt svar på den här frågan: ”Ty de som gör det onda skall utrotas, men de som hoppas på Jehova skall ta jorden i besittning. Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” Psalmerna 37:9–11

Kommer alla orättvisor någonsin att få ett slut?

Vilket fint och positivt svar verserna här i Psalmen ger på vår fråga: Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Som du ser så kommer snart en tid då alla onda ska tas bort från jorden och fredsälskande, ödmjuka människor ska få uppleva fridsamma förhållanden här på jorden.

Mer läsning:

Dagens bibeltext för 25 april är Jesaja 6:3

Dagens bibeltext beskriver en av Guds fina egenskaper så här: ”Och de ropade till varandra och sade: Helig, helig, helig är härarnas Jehova. Hela jorden är full av hans härlighet.” Jesaja 6:3

Vår Skapare är en helig och ren Gud.

Som du ser så skriver Jesaja att Gud är helig. Detta betonas tre gånger, så det måste vara mycket viktigt. Att Gud är fullständigt ren och helig ger oss en uppmuntrande försäkran. Eftersom Gud har denna egenskap så har han inte ett spår av ondska eller oärlighet i sig. Det betyder att du och jag kan fullständigt lita på honom. Visst är det en tröstande tanke.

Mer information hittar du genom att klicka på länkarna nedanför:

Dagens bibeltext för 24 april är Jesaja 33:2

Dagens bibeltext ger styrka när vi är i svåra situationer. Den här hämtad från Jesaja 33:2: ”Jehova, visa oss ynnest. Till dig har vi satt vårt hopp. Bli vår arm varje morgon, ja, vår räddning i nödens tid.” Jesaja 33:2

Gud kan vara som en stark arm när vi har det svårt.

Alla kommer vi ibland i svåra situationer och då kan vi hämta tröst från dagens bibeltext. När vi sätter vårt hopp och förtröstan till Gud så kommer han att vara som en stark arm för oss. Litar vi på Gud så kommer han att vara en räddning i nödens tid.

Mer information hittar du här:

Dagens bibeltext för 21 april är Jakob 1:13

Det finns mycket ondska i vår tid. Är Gud ansvarig för den? Se det tydliga svaret här i Jakob 1:13: ”Låt ingen under det han prövas säga: Jag prövas av Gud. Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” Jakob 1:13

Är Gud ansvarig för katastroferna runt om på jorden?

Vi läser i Jakob 1 vers 13 att Gud prövar inte någon med ont. Så då förstår vi att Gud inte ligger bakom onda ting eller orättvisor. Det är istället så att Gud är mänsklighetens enda säkra hopp för framtiden.

Läs mer här: