Dagens bibeltext Jakob 2:23 för 14 juli 2016

Vilka fina ord vi kan läsa i dagens bibeltext från Jakob: ”och det skriftställe uppfylldes som säger: ”Abraham satte tro till Jehova, och det tillräknades honom som rättfärdighet”, och han kallades ”Jehovas vän”.” Jakob 2:23 (Nya världens översättning)

Guds vän Abraham

Tänk så värdefullt det är att ha en nära vän du kan lita på. I Jakob 2:23 kan vi läsa att Abraham kallades Jehovas vän. En del menar att det är svårt eller till och med omöjligt att bli vän med den högste i universum, Gud. Men den här bibelversen visar tydligt att så länge du sätter tro till Jehova Gud och visar det i dit dagliga liv så är du en värdefull vän till honom.

Läs mer om hur du kan vara nära vän till Gud här!

Arkiverade dagens bibeltexter hittar du här