Dagens bibeltext Apostlagärningarna 24:15 för 2016-07-11

Dagens bibeltext ger ett fantastiskt löfte: ”och jag har ett hopp till Gud, ett hopp som också dessa män själva hyser, att det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.” Apostlagärningarna 24:15

Alla har vi upplevt hur fruktansvärt det känns att mista en nära vän i döden. Därför är dagens bibeltext verkligen hjärtevärmande. Tänk så glädjande det ska bli att vara tillsammans med de nära och kära du mist i döden. Gud är verkligen kärleksfull som kommer att genomföra denna världsomspännande uppståndelse. Ett bra sätt att bearbeta sorg är att tala med Gud i bön varje dag.

Vill du veta mer om uppståndelsehoppet? Klicka här för att börja en gratis bibelkurs!

Arkiverade dagens texter hittar du här

 

Dagens bibeltext Apostlagärningarna 10:34, 35 för 2 juli 2016

Dagens bibeltext betonar en av Guds fina egenskaper: ”Då öppnade Petrus sin mun och sade: ”Jag inser i sanning att Gud inte är partisk,  utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör.” Apostlagärningarna 10:34 (Nya världens översättning av Bibeln)

Gud har många underbara egenskaper och en av dem är att han opartisk som bibelversen betonar här. Vad innebär det att vara opartisk? Det betyder att man är fördomsfri, rättvis mot alla och att man inte favoriserar någon. Så det har ingen betydelse för Gud vilken nationalitet eller hudfärg vi har så länge vi gör det som är rättfärdigt i hans ögon.

Läs mer om Guds opartiskhet och hur du kan bli hans vän här

Arkiverade bibelställen och kommentarer finns här