Bryr sig Gud verkligen om mig?

Har du någonsin ställt dig frågan: Bryr sig Gud verkligen om mig? Många har gjort det och det är inte så konstigt eftersom många människor upplever tragedier, olyckor, livslånga sjukdomar och nära som dör. Dagens bibeltext från Psalmerna ger oss alla ett värmande svar: ”Jehova är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning.” Psalm 145:18

Gud bryr sig om alla som ropar till honom i sanning
Gud bryr sig om dig?
Ja, Gud bryr sig verkligen om dig! Som du ser här i vers 18 så är Gud nära alla som ropar till honom i sanning. Så länge vi fortsätter att tala med Gud i bön och lever efter våra böner kan vi vara säkra på att Gud är nära oss. Om vi någon gång skulle känna tvivel på att Gud Jehova bryr sig om oss är det bra att meditera över olika bibelord och bibelverser. Är det hårda krav Gud ställer på oss för att få vara nära honom? Nej verkligen inte han vill bara att vi ber till honom och lever enligt sanningen i Bibeln.
Mer information hittar du här: