Guds ord Bibeln är som en spegel

Bibeln är som en spegel

Guds ord Bibeln är som en spegel för oss. Hur då? De flesta av oss tittar i spegeln för att se hur vi ser ut. En del av oss gör det oftare än andra, men vad har detta med Bibeln att göra? Dagens bibeltext som är hämtad från Hebréerna 4 och vers 12 som säger: ”Ty Guds ord är levande och utvecklar kraft och är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så långt in att det skiljer själ och ande, och leder och deras märg, och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter.” Hebréerna 4:12

När vi läser i Bibeln så kan vi få bra hjälp att se på oss själva som vi verkligen är. Andra ser på oss på ett visst sätt. Vi kanske själva vill se på oss på ett visst sätt också. Men Bibeln kommer att hjälpa oss att se hur vi verkligen är innerst inne. Lade du märke till att det står att Bibeln ”tränger så långt in att det skiljer själ och ande, och leder och deras märg, och kan bedöma hjärtats tankar och avsikter.” Det betyder att Bibeln kan skilja mellan hur vi kan verka vara utåt sett och hur vi är innerst inne. Vilken nytta har vi då av detta fantastiska redskap Bibeln? En spegel hjälper oss att göra nödvändiga förändringar i vårt fysiska utseende. På liknande sätt kan vår Bibelläsning hjälpa oss att göra nödvändiga förändringar i vår personlighet så att vi kan komma nära vår kärleksfulle Far Jehova Gud.

Nyttiga länkar: