Dagens bibeltext Jakob 4:8 Närma dig Gud

Är det möjligt att närma sig Gud? Läs det positiva svaret här i dagens bibeltext: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni obeslutsamma.” Jakob 4:8

Närma dig Gud genom att läsa i Bibeln varje dag.

Som du ser här i Jakob 4:8 så är det fullt möjligt att komma i ett nära förhållande till Gud. En del menar att Gud är så mäktig och stor så han är så upptagen att han har inte tid med oss små människor. Men lade du märke till i versen att det är faktiskt Gud själv som inbjuder oss till att komma närmare honom. Så när vi försöker att komma närmare Gud genom att studera hans ord Bibeln så kommer han också att närma sig oss.

Några olika sätt att närma sig Gud:

Dagens bibeltext för 21 april är Jakob 1:13

Det finns mycket ondska i vår tid. Är Gud ansvarig för den? Se det tydliga svaret här i Jakob 1:13: ”Låt ingen under det han prövas säga: Jag prövas av Gud. Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” Jakob 1:13

Är Gud ansvarig för katastroferna runt om på jorden?

Vi läser i Jakob 1 vers 13 att Gud prövar inte någon med ont. Så då förstår vi att Gud inte ligger bakom onda ting eller orättvisor. Det är istället så att Gud är mänsklighetens enda säkra hopp för framtiden.

Läs mer här:

Dagens bibeltext Jakob 4:6 för 2016-08-19

I dagens bibeltext Jakob 4:6 läser vi om en fin egenskap som kan bidra till ett lyckligt familjeliv. Vi läser i Bibeln: ”Men den oförtjänta omtanke som han ger är större. Därför heter det: ”Gud står emot de övermodiga, men han ger oförtjänt omtanke åt de ödmjuka.” Jakob 4:6
Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud i sitt ord Bibeln ger oförtjänt omtanke åt alla ödmjuka. Men hur kan ödmjukhet bidra till ett lyckligt familjeliv? Ödmjukhet hjälper oss att lättare lösa problem som kan uppstå i familjen eftersom ödmjukhet gör att vi kan lättare erkänna att vi kan ha fel. När vi är blygsamma eller ödmjuka förstår vi att vår uppfattning i en viss situation inte alltid är rätt. Eftersom vi då förstår att vi alla gör fel då och då, både våra familjemedlemmar och vi själva, så hjälper det oss att ha ett lyckligt familjeliv.

Dagens bibeltext Jakob 2:23 för 14 juli 2016

Vilka fina ord vi kan läsa i dagens bibeltext från Jakob: ”och det skriftställe uppfylldes som säger: ”Abraham satte tro till Jehova, och det tillräknades honom som rättfärdighet”, och han kallades ”Jehovas vän”.” Jakob 2:23 (Nya världens översättning)

Guds vän Abraham

Tänk så värdefullt det är att ha en nära vän du kan lita på. I Jakob 2:23 kan vi läsa att Abraham kallades Jehovas vän. En del menar att det är svårt eller till och med omöjligt att bli vän med den högste i universum, Gud. Men den här bibelversen visar tydligt att så länge du sätter tro till Jehova Gud och visar det i dit dagliga liv så är du en värdefull vän till honom.

Läs mer om hur du kan vara nära vän till Gud här!

Arkiverade dagens bibeltexter hittar du här