Dagens bibeltext är Uppenbarelseboken 15:3

Vilka garantier har vi för att det kan bli fred på jorden? Dagens bibeltext ger oss en mycket kraftfull garanti: ”Och de sjunger Moses, Guds slavs, sång och Lammets sång och säger: Stora och underbara är dina gärningar, Jehova Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, evighetens Kung.” Uppenbarelseboken 15:3

Gud är allsmäktig. Du kan lita på att hans löften blir uppfyllda.

Som du märkte här i vers 3 så står det att Jehova Gud är den Allsmäktige. Detta är verkligen en kraftfull garanti för att det kommer att bli varaktig fred på jorden inom en nära framtid. Hur då? Eftersom Gud är den Allsmäktige så kan ingen eller inget jämföras med honom i styrka, kraft, vishet eller några andra goda egenskaper. Som vi vet så har Gud i sitt ord Bibeln tydligt gett löften om varaktig världsfred. Eftersom han är Allsmäktig kan ingen omintetgöra att dessa löften uppfylls.

Mer information:

Bibelord | Blir Gud lätt arg på oss?

Man kan fråga sig om Gud blir lätt arg på oss? Vi får ett lugnande svar i dagens bibeltext från Nahum 1:3. Vi läser: ”Jehova är sen till vrede och väldig i kraft”.
Har Gud lätt för att bli arg?
Blir Gud lätt arg?
Dagens bibelord är mycket lugnande. Som vi förstår när vi ser på Guds skapelse i universum, är vår Skapare enormt mäktig och besitter oändlig styrka. Men samtidigt är an sen till vrede. Gud är mycket tålmodig mot oss ofullkomliga människor. Gud missbrukar aldrig sin kraft eller makt i själviska syften. När vi läser historian igenom i Bibeln så ser vi gång på gång hur tålmodig Gud var mot sitt folk. Jehova Gud använde aldrig sin styrka och vrede så fort det dök upp det minsta lilla tillfälle. Så Gud blir inte lätt arg på oss och det är vi tacksamma för.
Vilken lärdom kan vi då hämta från Nahum 1:3? En sak är att eftersom Gud är både den mäktigaste i universum och samtidigt den mest tålmodige så kan vi känna oss mycket trygga så länge vi är på hans sida. En annan lärdom är att vi försöker efterlikna vår himmelske Far och gör allt vi kan för att vara tålmodiga mot vår nästa.
Mer information:

Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Dagens bibeltext är verkligen lugnande och visar att ingenting kan hindra Gud från att hjälpa oss. Så här läser vi: ”Jehova är på min sida, jag har ingenting att frukta. Vad kan en jordemänniska göra mig?” Psalmerna 118:6

Gud kan hjälpa dig
Ingenting kan hindra Gud från att hjälpa dig

Så länge Gud Jehova vår Skapare är på din sida behöver du inte frukta någonting eller någon. Visst är det lugnande att veta. Gud är en källa till styrka och hjälp som aldrig sinar. Ingen kraft, makt, organisation, människa eller ande kan hindra Gud från att hjälpa och styrka sina tjänare.

För att få denna outsinliga hjälp måste vi göra något tillbaka till Gud. Om du läser versen igen så ser du att det står: ”Jehova är på min sida”. Det betyder alltså att om vi vill få Guds hjälp och styrka måste vi stå på samma sida som han gör. Så om vi står på Guds sida och förblir stående där kan vi känna oss fullständigt lugna vad som än kan hända oss. Ett mycket fint sätt att närma oss Gud är att tala med honom i bön om det som finns i vårt hjärta.
Du kanske vill läsa mer?

Dagens bibeltext är Jeremia 10:6 idag 2016-08-30

Guds namn är förknippat med kraft. Hur kan vi ha glädje av det? Jeremia 10:6 ger oss ett intressant svar. Vi läser så här: ”Ingen finns som i något avseende är som du, Jehova. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.” Jeremia 10:6

Lade du märke till att det står här i Bibeln ”Ingen finns som i något avseende är som du”. Detta visar tydligt att Gud är unik när det gäller styrka och kraft ingen kan jämföra sig med honom. Det är tryggt för oss att veta som vill vara nära vänner med Gud. Du ser också i fortsättningen på versen att Guds namn Jehova är nära förknippat med hans ojämförliga kraft. Vilken nytta kan vi ha av det? Se här vad som sägs i Romarna 10:13 ”var och en som anropar Jehovas namn skall bli räddad”. Så om vi använder Guds egennamn Jehova i vår tillbedjan har vi hoppet att få bli räddade.
Mer att läsa:

Dagens bibeltext Efesierna 5:1 för 2016-08-25

Vem ska vi efterlikna? Efesierna 5:1 uppmuntrar oss att efterlikna den största personen i hela universum. Vi kan läsa: ”Bli därför Guds efterliknare, som älskade barn” Efesierna 5:1
Ända sen vi var barn så har vi efterliknat andra. Först kanske vi efterliknade vår pappa, mamma eller någon av våra syskon. I tonåren kanske vi började efterlikna någon idol inom musik eller idrott. Men Bibeln uppmanar oss att i första hand efterlikna Gud själv. Varför det? Det finns flera anledningar till det men en är att Jehova Gud är den lyckligaste personen i universum och han vill att vi också ska få vara lyckliga.