Dagens bibeltext är Jesaja 6:3 den 18 augusti 2016

I dagens bibeltext Jesaja 6:3 får vi höra mäktiga ord från Serafer, änglar med en ärofull hög ställning i Guds närhet. De ropar i kör: ”Och de ropade till varandra och sade: Helig, helig, helig är härarnas Jehova. Hela jorden är full av hans härlighet.” Jesaja 6:3
Kan du höra de mäktiga stämmorna tillsammans? ”Helig, helig, helig är härarnas Jehova”. Som du ser så upprepar Seraferna ordet helig tre gånger. Varför gör de det? Det handlar inte om en sorts treenighet. Seraferna vill betona Guds helighet och det är verkligen passande eftersom den som har den högsta graden av helighet är Gud den allsmäktige själv.
Vad kan vi hämta för lärdom av att Gud är helig? En lärdom är att eftersom Gud är heligheten själv så finns inga onda tankar eller sluga motiv inom honom. Det betyder att Gud kan omöjligen ligga bakom ondskan på vår jord och det betyder också att vi kan fullständigt lita på honom.