Dagens bibeltext för 24 april är Jesaja 33:2

Dagens bibeltext ger styrka när vi är i svåra situationer. Den här hämtad från Jesaja 33:2: ”Jehova, visa oss ynnest. Till dig har vi satt vårt hopp. Bli vår arm varje morgon, ja, vår räddning i nödens tid.” Jesaja 33:2

Gud kan vara som en stark arm när vi har det svårt.

Alla kommer vi ibland i svåra situationer och då kan vi hämta tröst från dagens bibeltext. När vi sätter vårt hopp och förtröstan till Gud så kommer han att vara som en stark arm för oss. Litar vi på Gud så kommer han att vara en räddning i nödens tid.

Mer information hittar du här:

Dagens bibeltext 2017-04-04 är Jesaja 35:5, 6

Dagen bibeltext innehåller fantastiska löften om evig ungdom: ”Då skall de blindas ögon öppnas, och de dövas öron skall höra. Då skall den halte klättra som en hjort, och den stummes tunga skall ropa högt av glädje. Ty i vildmarken har vatten brutit fram och regnfloder på ökenslätten.” Jesaja 35:5, 6

Tänk vilken fin framtid som väntar här på jorden när alla sjukdomar och handikapp är borta för alltid. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud vill genomföra dessa fantastiska förändringar och att han har låtit dessa löften bli nerskrivna i sitt heliga ord Bibeln.

Mer information hittar du här:

Dagens bibeltext för 2017-07-03 är Jesaja 40:26

Dagens bibeltext berättar något fantastiskt om Gud: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi och på grund av hans väldiga kraft saknas inte en enda av dem.” Jesaja 40:26

Hur många stjärnor finns det? Ingen vet exakt men i vår galax tror astronomer att det finns över 100 miljarder stjärnor. Men hur många galaxer finns det då? Vetenskapsmän beräknar att det finns mellan 50-125 miljarder galaxer. Vilken fantastisk Gud universums Skapare är. Gud nämner alla stjärnor vid namn.

Du kanske också är intresserad av:

 

Dagens bibeltext 2016-08-29 Jesaja 40:26

Hur kraftfull är Gud vår Skapare egentligen? Stjärnhimlen avslöjar verkligen Guds kraft väldigt tydligt. Jesaja beskriver det fint i Jesaja 40:26 så här: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn. På grund av överflödet på dynamisk energi och på grund av hans väldiga kraft saknas inte en enda av dem.” Jesaja 40:26

Vi kan exempelvis nämna att vår sol är en stjärna av medelstor storlek men samtidigt när vi jämför den vår jord så har solen en massa som är över 330 000 gånger större än jorden. När vi sedan tänker på universum i stort så finns det stjärnor som är 27 gånger större än vår sol. Vad kan vi dra för slutledning av detta? Ja en sak är säker och det är att vår Skapare Jehova Gud besitter oändlig energi och kraft, han är definitivt den allsmäktige i universum.

Dagens bibeltext är Jesaja 6:3 den 18 augusti 2016

I dagens bibeltext Jesaja 6:3 får vi höra mäktiga ord från Serafer, änglar med en ärofull hög ställning i Guds närhet. De ropar i kör: ”Och de ropade till varandra och sade: Helig, helig, helig är härarnas Jehova. Hela jorden är full av hans härlighet.” Jesaja 6:3
Kan du höra de mäktiga stämmorna tillsammans? ”Helig, helig, helig är härarnas Jehova”. Som du ser så upprepar Seraferna ordet helig tre gånger. Varför gör de det? Det handlar inte om en sorts treenighet. Seraferna vill betona Guds helighet och det är verkligen passande eftersom den som har den högsta graden av helighet är Gud den allsmäktige själv.
Vad kan vi hämta för lärdom av att Gud är helig? En lärdom är att eftersom Gud är heligheten själv så finns inga onda tankar eller sluga motiv inom honom. Det betyder att Gud kan omöjligen ligga bakom ondskan på vår jord och det betyder också att vi kan fullständigt lita på honom.