Är det omöjligt att få leva lycklig?

Många undrar: Är det omöjligt att få leva lycklig? Dagens bibeltext ger oss ett mycket uppmuntrande svar på den frågan. Läs Jesus Kristus egna ord här: ”Jesus såg dem i ögonen och sade till dem: ”För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” Matteus 19:26
Man kan leva lyckligt
Är det möjligt att leva lycklig?
Perfekt hälsa varje dag
Gud lovar i bibeln att det snart kommer en tid då ödmjuka trogna människor kan vakna varje dag med en perfekt hälsa. Vi kan se fram emot leva lyckliga tillsamman med våra nära och kära, tom med de som har fått uppstå från döden. Tänk så fantastiskt det kommer att bli att få möjlighet och tid till att utveckla dina förmågor inom musik, konst, vetenskap eller inom något annat område du är intresserad av.
För Gud är inget omöjligt
Men hur kan vi då lita på att alla dessa löften från Gud kommer att uppfyllas snart? Jesus gav oss ett slående bevis när han sa: ”För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” På frågan: Är det omöjligt att få leva lycklig? kan vi med övertygelse säga: Det är fullt möjligt att leva lycklig redan nu om vi har ett gott nära förhållande till vår Skapare och Gud. Och vi kan få uppleva lycka för evigt om vi är trogna får kärleksfulle himmelske Far Jehova Gud.
Mer läsning:

Var kommer Jesus Kristus ifrån? | Dagens bibeltext 2016-09-05

jesus-kristus-israel
Kom Jesus Kristus från Israel eller från himlen?

Var kommer Jesus Kristus ifrån? Jesus Kristus kommer från den värld där Gud och änglarna finns, den andliga världen som vi brukar kalla ”himlen”. Det betyder inte den fysiska himlen vi känner till i vårt universum. Hur kan vi då bevisa var att Jesus kommer från Gud och att han är skapad av Gud?

Dagens bibeltext från Kolosserna 1:15 kommer att ge dig ett tydligt svar på den fråga. Vi läser versen: ”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse” Kolosserna 1:15
Som du ser här i vers 15 så är Jesus Kristus skapad av Gud själv. Kristus är den enda skapelse som direkt har skapats av Gud. Eftersom Gud befinner sig i det andliga universum, ”himlen” så förstår vi logiskt att Jesus Kristus kommer därifrån.
Hur kan det vara uppmuntrande för oss att veta att Jesus Kristus kommer från himlen? En sak är att, eftersom Jesus Kristus är insatt som Kung i Guds kungarike så kan vi vara säkra på att denna världsregering snart tar över makten på jorden och gör jorden till en fredlig plats att leva på.
Mer läsning:

Dagens bibeltext 1 Petrus 2:21 idag den 28 aug 2016

Är det lätt att vara en Kristi efterföljare? Nej, verkligen inte men dagens bibeltext 1 Petrus 2:21 ger oss en tanke som verkligen hjälper oss att följa Jesus. Vi läser: ”Ja, till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus Jesus led för er och efterlämnade åt er en förebild, för att ni skulle följa tätt i hans fotspår.” 1 Petrus 2:21
 Eftersom Jesus Kristus kände till att det skulle bli svårt att bli hans efterföljare i denna Gud från vända värld så blev han modigt en förebild. Jesus gav oss ett fullkomligt exempel när det gäller att vara kristen. Men eftersom vi alla är ofullkomliga kan man undra: Hur ska vi kunna följa Jesus perfekt eller exakt? Jesus visste att vi inte kan det hur gärna vi än vill. Därför är det uppmuntrande att läsa Petrus ord. Jesus exempel som kristen kan liknas vid ”fotspår”. Så för oss ofullkomliga människor är det omöjligt att följa exakt i hans fotspår men det är fullt möjligt för oss att följa ”tätt” i hans fotspår, som Petrus uttrycker det. Låt oss följa Jesus Kristus efter allra bästa förmåga var och en.

Dagens bibeltext Matteus 14:14 för 10 augusti 2016

Dagens bibeltext Matteus 14:14 betonar idag en av Jesus många höga kvalitéer: ”När han nu steg ur båten, fick han se en stor folkskara; och han kände medlidande med dem, och han botade de sjuka bland dem.” Matteus 14:14 Nya världens översättning

Som du ser i den här versen från Bibeln så kände Jesus Kristus medlidande med de stackars fattiga och sjuka människorna där på platsen. Under hela sin tjänst här på jorden visade Jesus många olika sidor av egenskapen kärlek i det här fallet var det bland annat medkänsla och empati. Jesus Kristus är densamme idag. Som kung i Guds himmelska rike är han en regent som kan visa oss medlidande och empati.

Läs mer om Jesus fina egenskaper här!

Vill du läsa fler dagens bibeltext kan du klicka här

 

Dagens bibeltext Matteus 21:12, 13 för 8 augusti 2016

I dagens bibeltext Matteus 21:12, 13 kan vi läsa om hur starkt Jesus Kristus reagerade på orättvisor och ohederlighet: ”Och Jesus gick in i templet och kastade ut alla som sålde och köpte i templet, och han stötte omkull borden för penningväxlarna och bänkarna för dem som sålde duvor. Och han sade till dem: ”Det står skrivet: ’Mitt hus skall kallas ett bönens hus’, men ni gör det till en rövarhåla.” Matteus 21:12, 13

Kan du se för din inre syn hur Jesus rättfärdiga vrede driver honom till att rensa upp templet från ohederliga köpmän som tog varje möjlighet till att utnyttja de fattiga i folket? Jesus älskade verkligen rättvisa och hederlighet. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Gud har insatt Jesus Kristus som Kung i sin himmelska regering, som inom kort kommer att rensa upp all orättvisa och ohederlighet på jorden.

Lär dig mer om Jesus Kristus fina egenskaper och vad han ska göra för jorden inom kort. Klicka här!

Här finner du arkiverade dagens bibeltexter