Har du sett Gud?

Många undrar om man kan se Gud? Bibeln ger ett tydligt svar på den här frågan. I dagens bibeltext står det så här om den här saken: ”Ingen människa har någonsin sett Gud; den enfödde guden, som befinner sig på platsen vid Faderns bröst, denne har utförligt beskrivit honom.” Johannes 1:18 Nya världens översättning

Du kan se Gud med hjälp av trons ögon.

En del säger att de sett Gud. Men vad säger Bibeln? Så vad säger den här bibelversen om frågan, om vi kan se Gud? Som du läser i Johannes 1 och vers 18 så kan vi inte se Gud vår Skapare med våra fysiska ögon. Men vi kan se Gud med trons ögon, hur då? I samma vers läser vi att Jesus Kristus utförligt har beskrivit honom. Detta är verkligen uppmuntrande att veta.

Du kan se Gud med hjälp av Jesus Kristus

När vi läser om Jesus liv här på jorden, hur han behandlade fattiga och svaga människor så får vi upplysningar om Guds egenskaper. Både i tal och uppförande visade Jesus tydligt vilka fina egenskaper Gud har. Du kan vara säker på att precis som att Jesus brydde sig mycket om människor när han vandrade på jorden, på samma sätt bryr sig Gud kärleksfull om dig personligen.

Läs mer om hur mycket Gud bryr sig om dig genom att klicka på länken här: Läs mer om hur mycket Gud bryr sig om dig här

Mer nyttig information:

Dagens bibeltext 2017-04-05 – Johannes 5:28, 29

I dagens bibeltext från Johannes 5:28, 29 kan vi läsa om ett mycket trösterikt löfte uttalat av Jesus Kristus: ”Förundra er inte över detta, därför att den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst och komma ut, de som har gjort det som är gott till en livets uppståndelse, de som har bedrivit det som är ont till en domens uppståndelse.” Johannes 5:28, 29

Alla har vi mist nära och kära i döden så visst känner vi tacksamhet mot Gud som ger oss detta upplyftande löfte för framtiden här på jorden.

Du kanske vill läsa mer:

Dagens bibeltext 1 Johannes 2:2 idag den 23 augusti 2016

Hur kan vi fördjupa vår kärlek till Gud? 1 Johannes 2:2 ger oss en ledtråd: ”Och han är ett försoningsoffer för våra synder, men inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Johannes 2:2
Ett sätt att fördjupa vår kärlek till Gud är att begrunda olika bibelverser, som exempelvis bibeltexter idag. Vers 2 här i 1 Johannes brev säger att Jesus Kristus är ett försoningsoffer för oss och för alla andra också. Vilken fantastisk gåva från Gud och från Jesus Kristus! Om Gud inte sände sin son till jorden och om Jesus inte var villig att offra sitt fullkomliga liv för oss ofullkomliga syndare skulle vi alla gå en säker död till mötes utan något hopp om framtida liv. Att vi regelbundet begrundar Guds och Jesus handlande som vi kan läsa om i Bibeln, kommer att fördjupa vår kärlek till Gud och hans son.
Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna kontakta oss

Dagens bibeltext 2016-08-22 är Johannes 6:68, 69

I dagens bibeltext Johannes 6:68, 69 kan vi läsa några intressanta ord från Simon Petrus. Han ger ett svar till Jesus som låter så här: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har uttalanden om evigt liv; och vi har trott och har lärt känna att du är Guds Helige.” Johannes 6:68, 69
Vilken lärdom skulle vi kunna hämta här från Petrus ord? Vi lever i kaotiska tider där alla söker efter lycka, trygghet och kärlek. Så vart ska vi gå för att finna det? Bibeln är klar och tydlig på den här punkten. Vi ska ”gå” till Jesus Kristus Guds son. Varför är det så viktigt att ”gå” till Jesus?
En av de viktigaste orsakerna tar Jesus själv upp i Johannes 14:6 när han säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Enda sättet för oss att komma nära Gud är att vi utövar tro på Jesus Kristus och verkligen visar det i vårt liv. Vi kan verkligen vara tacksamma som får erbjudandet att få vara nära Gud och hans son.

Dagens bibeltext är Johannes kapitel 15 och vers 13, 2016-08-11

Dagens bibeltext  Johannes 15:13 ger oss alla som lever i denna pengajagande och materialistiska värld, några befriande tankar: ”Ingen har kärlek större än denna: att någon skulle ge ut sin själ till förmån för sina vänner.” Johannes 15:13

De här vackra orden kommer från Jesus som verkligen är ett gott exempel för oss när det gäller fokusera på viktigare saker överdrivet höga löner och skrytsamma rikemans villor. Vi kan istället för att jaga efter mindre viktiga ting, följa Jesus fina exempel. Han lämnade villigt sitt fantastiska liv som ande varelse i Guds direkta närvaro. Ja, Jesus lämnade allt han hade för att komma till jorden för vår skull och ge sitt liv till en lösen. Låt oss göra vårt bästa att följa Jesus fina exempel.

Läs mer befriande tankar från Guds ord Bibeln här!

Arkiv med fler dagens bibeltext