Varför är det så stor brist på äkta kärlek till Gud och människor?

I dagens bibeltext kan vi läsa: ”Kärleken upphör aldrig.” 1 Korinthierna 13:8
Som du ser här i Bibeln så står det att kärleken aldrig ska upphöra. Men varför är det då samtidigt så stor brist på äkta kärlek både till Gud och människor?
Hitta äkta kärlek till Gud och människor
Varför är det sån brist på äkta kärlek?

Som du säkert redan har märkt så finner ordet ”kärlek” överallt i media. Det skrivs om ”kärlek” i sånger, böcker, bloggar och visas i TV och på filmer. Ofta är det den romantiska passionerade kärleken som betonas i de här sammanhangen. Ett av våra mest grundläggande behov är äkta kärlek, båda att ge och att få. Trots detta så är det stor brist på äkta kärlek både till Gud och till människor.

En av orsakerna tas upp i Bibeln, i 2 Timoteus 3:1-5 där det bland annat sägs: ”Men det skall du veta, att i de sista dagarna skall kritiska tider som är svåra att komma till rätta med vara här. Ty människorna skall älska sig själva, vara penningkära, inbilska, övermodiga, hädare, olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, utan naturlig tillgivenhet, ovilliga till någon som helst överenskommelse, baktalare, utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, förrädare, egensinniga, uppblåsta av högmod, sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud, och de har en yttre form av gudhängivenhet men visar sig falska när det gäller dess kraft”. Så enligt Bibeln så är orsaken till att det råder stor brist på äkta kärlek är att vi lever i de sista dagarna när människor skulle älska sig själva och vara utan naturlig tillgivenhet.
Samtidigt är vi mycket tacksamma att Guds kärlek till oss aldrig upphör så länge vi fortsätter att älska honom tillbaka och älska vår nästa.
Mer läsning här: