Dagens bibeltext 2 Korinthierna 4:7-9 för 18 juli 2016

Dagens bibeltext ger oss som lever i en stressad och svår värld, tröst och uppmuntran: ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den kraft som är över det normala skall vara Guds och inte komma från oss själva.  Vi är på allt sätt trängda, men inte så hårt pressade att vi inte kan röra oss; vi är rådvilla, men inte helt utan någon utväg;  vi är förföljda, men inte lämnade i sticket; vi är slagna till marken, men inte tillintetgjorda.” 2 Korinthierna 4:7-9

Som du ser i verserna här så kände människor som tjänade Gud sig ibland trängda, pressade och rådvilla i sin situation på den tiden. Vi kan känna det på liknande sätt i vår kaotiska värld med konflikter, krig och orättvisor. Men lade du märke till att Paulus också samtidigt skriver om hur vi kan får hjälp och trygghet? Han skriver att vi kan få hjälp av den kraft som är utöver det normala. Så länge vi är lojala mot Gud kan vi alltid tala med honom i bön om vår oro och våra bekymmer och han kommer att ge den hjälp vi behöver.

Läs mer  om den kraft Gud kan ge dig i ditt liv, genom att klicka här!

Arkiv för dagens bibeltexter finner du här