1 Moseboken 1:26 är dagens bibeltext

Hur känner Gud det när han ser människor behandlas kärlekslöst? Vi får svar i dagens bibeltext. Så här läser vi: ”Och Gud sade vidare: Låt oss göra människor till vår avbild, så att de liknar oss” 1 Moseboken 1:26

Guds kärlek är en garanti för att han kommer att göra slut på alla orättvisor.

Som du ser så står det att Gud skapade människorna till sin avbild. Hur hjälper det oss att förstå hur Gud ser på orättvisorna i världen? Om du och jag ser hjälplösa människor bli behandlade kärlekslöst och orättvist blir vi ledsna och arga. Vi vill få slut på sådan ondska. Eftersom vi som är Guds avbild känner oss ledsna och arga när vi ser orättvisor, förstår vi att Gud känner det på samma sätt fast mycket starkare. Att Gud känner så ger oss en garanti för att hans löften om att ta bort ondskan från jorden, kommer att uppfyllas.

Om du vill läsa mer eller lära dig mer klicka på någon av länkarna nedanför:

Dagens bibelord är från 1 Moseboken 6:5, 6

Kan Gud bli sårad av hur vi människor handlar? Dagens bibelord ger oss ett intressant svar: ”Då såg Jehova att människans ondska var mycket stor på jorden och att varje benägenhet hos hennes hjärtas tankar bara var ond hela tiden. Och Jehova ångrade att han hade gjort människorna på jorden, och han kände sig sårad i sitt hjärta.” 1 Moseboken 6:5, 6

Du är så värdefull så att du kan påverka Guds känslor.

Som du ser i verserna 5 och 6 här i 1 Moseboken kapitel 6 så var ondskan mycket stor på jorden i Noas dagar. På grund av detta kände sig Gud ledsen och sårad. Detta visar bland annat två saker: Den första är att vad du och jag gör kan påverka Gud. Han kan bli glad eller ledsen över det vi gör. Det visar att vi är värdefulla. En annan sak vi lär oss är att; eftersom Gud känner sig ledsen över ondskan på jorden så vet vi med säkerhet att han kommer att snart ta bort den från jorden.

Mer intressant information hittar du om du klickar på länkarna nedanför:

Dagens bibeltext 2 Moseboken 34:6, 7 för 1 augusti 2016

Hur är Gud som person? Dagens bibeltext 2 Moseboken 34:6, 7 visar tydligt det: ”Jehova, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke och sanning, som bevarar kärleksfull omtanke mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd” 2 Moseboken 34:6, 7

Gud är en mycket fin och intressant person som du ser här i dagens bibeltext. Han är barmhärtig, nådig, sen till vrede, omtänksam och förlåtande. Ta till exempel ordet ”barmhärtig”. Det hebreiska ordet för ”barmhärtig” visar att Gud har öm medkänsla precis som en pappa har öm medkänsla med sina barn. Vill du lära känna Gud mer? Klicka på länken här nedanför:

Lär känna Gud mer genom att börja ett gratis bibelstudium idag!

Vill du läsa fler dagens bibeltexter kan du klicka här