Dagens bibeltext 1 Petrus 2:21 idag den 28 aug 2016

Är det lätt att vara en Kristi efterföljare? Nej, verkligen inte men dagens bibeltext 1 Petrus 2:21 ger oss en tanke som verkligen hjälper oss att följa Jesus. Vi läser: ”Ja, till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus Jesus led för er och efterlämnade åt er en förebild, för att ni skulle följa tätt i hans fotspår.” 1 Petrus 2:21
 Eftersom Jesus Kristus kände till att det skulle bli svårt att bli hans efterföljare i denna Gud från vända värld så blev han modigt en förebild. Jesus gav oss ett fullkomligt exempel när det gäller att vara kristen. Men eftersom vi alla är ofullkomliga kan man undra: Hur ska vi kunna följa Jesus perfekt eller exakt? Jesus visste att vi inte kan det hur gärna vi än vill. Därför är det uppmuntrande att läsa Petrus ord. Jesus exempel som kristen kan liknas vid ”fotspår”. Så för oss ofullkomliga människor är det omöjligt att följa exakt i hans fotspår men det är fullt möjligt för oss att följa ”tätt” i hans fotspår, som Petrus uttrycker det. Låt oss följa Jesus Kristus efter allra bästa förmåga var och en.

Dagens bibeltext 2016-08-22 är Johannes 6:68, 69

I dagens bibeltext Johannes 6:68, 69 kan vi läsa några intressanta ord från Simon Petrus. Han ger ett svar till Jesus som låter så här: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har uttalanden om evigt liv; och vi har trott och har lärt känna att du är Guds Helige.” Johannes 6:68, 69
Vilken lärdom skulle vi kunna hämta här från Petrus ord? Vi lever i kaotiska tider där alla söker efter lycka, trygghet och kärlek. Så vart ska vi gå för att finna det? Bibeln är klar och tydlig på den här punkten. Vi ska ”gå” till Jesus Kristus Guds son. Varför är det så viktigt att ”gå” till Jesus?
En av de viktigaste orsakerna tar Jesus själv upp i Johannes 14:6 när han säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Enda sättet för oss att komma nära Gud är att vi utövar tro på Jesus Kristus och verkligen visar det i vårt liv. Vi kan verkligen vara tacksamma som får erbjudandet att få vara nära Gud och hans son.

Dagens bibeltext 1 Petrus 5:7 för 2016-07-03

I dagens bibeltext finner vi de här fina orden om Gud vår himmelske Far: ”Medan ni kastar allt ert bekymmer på honom, eftersom han bryr sig om er.” 1 Petrus 5:7

Vi lever i en tid då de flesta inte bryr sig så mycket om sin medmänniska. Som du redan lagt märke till så är de flesta mest intresserade av sig själva och att tillfredsställa sina egna önskningar och behov. Därför är det mycket hjärtevärmande att läsa i 1 Petrus 5:7 att Gud är mycket intresserad av oss och att han är villig att lyssna på oss när vi ber till honom om våra bekymmer.

Lär dig mer om hur mycket Gud bryr sig om dig genom att börja en gratis bibelkurs här!

Fler dagens bibeltexter hittar du här i vårt arkiv