Dagens bibeltext Psalm 86:5 Gud är redo att förlåta

Alla gör vi misstag och behöver förlåtelse. Det är trösterikt att i dagens bibeltext få läsa att Gud är redo att förlåta: ”Ty du, Jehova, är god och redo att förlåta, och din kärleksfulla omtanke är stor mot alla som ropar till dig.” Psalmerna 86:5

Gud är redo att förlåta dig.

Har du någon gång gjort ett misstag. Det har vi alla gjort. Vi kan vara tacksamma för Gud villig att förlåta oss när vi ödmjukt ber honom om förlåtelse med ett uppriktigt och ödmjukt hjärta. Vi kan känna tillförsikt när vi ber om förlåtelse eftersom han redan är beredd att förlåta oss innan vi ber till honom. Det stod som vi läste att: ”Jehova, är redo att förlåta”. Som vi förstår måste vi också ändra våra misstag och förbättra våra handlingar och inställningar för att få förlåtelsen.

Mer uppmuntrande information:

Dagens bibeltext Psalm 90:2 Gud har ingen början

Har Gud ingen början? Läs den intressanta informationen i dagens bibeltext: ”Innan bergen föddes och innan du som under födslosmärtor frambringade jorden och det fruktbara landet, ja, från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid är du Gud.” Psalmerna 90:2

Gud har ingen början och inget slut.

Dagens bibelvers i Psalm 90:2 är verkligen klar och tydlig när den säger: ”från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid är du Gud.” Vilken intressant och vördnadsbjudande tanke att vår Skapare och Gud har ingen början och inget slut. Detta är mycket uppmuntrande för det visar bland annat att vi kan fullständigt lita på honom. Om vi har svårt att acceptera abstrakta begrepp som att Gud har alltid existerat, kan vi tänka på positiva och negativa tal. En talserie av antingen positiva tal eller negativa tal kan fortsätta både upp och ner i det oändliga. Kan matematiska tal vara oändliga kan vår Gud också vara det.

Mer intressant i samma ämne:

Idag den 28 april är dagens bibeltext från Psalm 37:9-11

Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Dagens bibelord från Psalm 37 ger oss ett positivt svar på den här frågan: ”Ty de som gör det onda skall utrotas, men de som hoppas på Jehova skall ta jorden i besittning. Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” Psalmerna 37:9–11

Kommer alla orättvisor någonsin att få ett slut?

Vilket fint och positivt svar verserna här i Psalmen ger på vår fråga: Kommer någonsin alla orättvisor att försvinna från jorden? Som du ser så kommer snart en tid då alla onda ska tas bort från jorden och fredsälskande, ödmjuka människor ska få uppleva fridsamma förhållanden här på jorden.

Mer läsning:

Har Bibelns Gud några känslor? | Psalm 78:40, 41

Bibelns Gud har djupa känslor och han bryr sig verkligen om vad vi gör i våra liv. Somliga filosofer och religiösa ledare påstår att vi inte kan påverka hur Gud känner det. Men det är mycket intressant att lägga märke till dagens bibeltext Psalm 78:40, 41 där vi kan läsa: ”Hur ofta gjorde de inte uppror mot honom i vildmarken, fick honom att känna sig sårad i öknen! Gång på gång satte de Gud på prov, ja, de vållade Israels Helige smärta.”. Psalm 78:40, 41

Har Gud känslor?
Har Gud känslor likt oss?
Dagens bibelord i verserna 40 och 41 beskriver när de forntida Israeliterna var Guds folk. Som vi kommer ihåg så gjorde de många misstag och uppror mot Gud. Som du ser så ledde dessa ständiga uppror till att Gud kände sig sårad och bedrövad. Det står att de till och med gav honom smärta i hans hjärta. Så Gud har verkligen djupa känslor. Detta faktum att de forntida Israeliterna kunde påverka hur Gud kände det, väcker en annan fråga:

Kan det vi gör eller inte gör påverka hur Gud känner det?

Ja, det vi gör eller inte gör kan påverka Guds känslor. Så detta ger oss ett ansvar. Vi vill såklart glädja vår Skapare eftersom han gett oss så många fantastiska gåvor; livet, sin sons syndoffer, hopp om evigt liv, för att ta några gåvor. Så vårt mål är att göra saker varje dag som glädjer Bibelns Gud, som är en Gud som känner djupa känslor för oss och verkligen bryr sig om oss.
Mer att läsa:

Om du har några frågor eller synpunkter om Bibeln eller andliga frågor får du gärna kontakta oss. Klicka här för att skicka e-post till oss. Vi svara oftast inom 24 timmar.

Dagens bibeltext Psalm 103:13, 14 för 2016-08-24

Har du svårt att släppa ditt dåliga samvete? Dagens bibeltext Psalm 103:13, 14 ger oss verkligen tröstande ord: ”Som en far visar barmhärtighet mot sina söner, så visar Jehova barmhärtighet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft.” Psalmerna 103:13, 14

Om du känner det så att Gud kommer aldrig att förlåta dig så är orden här i Psalmen verkligen värmande. Gud är som en mycket kärleksfull far för oss och han inser helt och fullt att vi alla har begränsningar, ”han kommer ihåg att vi är stoft.” Om vi uppriktigt från vårt hjärta ångrar vad vi gjort  och visar det i gärningar kommer Gud att förlåta oss av sitt hjärta. Så om du har svårt att släppa ditt dåliga samvete, vänd dig till vår kärleksfulle Far i bön. Han kommer att med intresse att lyssna på dig.